Vi blir stadig minnet om at det er tilstander i deler av norsk arbeidsliv ikke er som det skal. Sist ute nå er ”bilvaskebransjen” denne bransjen skal visst nok skal ha lønnet folk ned i 19 kr timen – dette er ikke greit og er i ferd med og bli et samfunnsproblem.

Bak slike saker finner vi det vi godt kan kalle bakmenn/profitører som trekker i trådene, på folkelig språk blir dette kalt mafiavirksomhet. Nå skal (igjen) arbeidstilsynet, tollvesenet, NAV og skatteetaten utveksle opplysninger i slike saker – dette er vel og bra men vil de klare og løse dette?

Stortingsrepresentant Hårek Elvenes fra Høyre gjør et prisverdig forsøk på å sette søkelyset på disse problemene gjennom og stille spørsmål til justisminister og finansminister. Regjeringen har en handlingsplan som omhandler økonomisk kriminalitet, denne må som Elvenes sier – følges opp ellers forblir den en plan.

Et samarbeid mellom de nevnte etater har vært prøvd før, kan hende de avslørte noe men resultatet gjennom fellende dommer er dårlig – det er det som teller. Her må systemet jobbe sammen for samfunnet, denne type kriminalitet er med på og ødelegge samfunnet fra innsiden. Til slutt så vil samfunnet godta at arbeidslivet er fullt av aktører som driver som «cowboyer», med lønnsvilkår som ligger milevis unna det vi har i dag, svart arbeid, unndragelse av skatter og avgifter, høy arbeidsløshet osv. På den måten vil samfunnet tape store inntekter som det samme samfunnet må ha for å lage et tilbud til sin befolkning. Dette er et så stort problem at enhver sittende regjering må ha et særlig fokus på dette sammen med partene i arbeidslivet, slike tilstander vi har i enkelte deler av arbeidslivet i dag tilsier at de som driver seriøst får stadig vanskeligere kår. Det konkurreres ikke lenger på like premisser.

Det blir i noen tilfeller også brukt metoder overfor arbeidstakere innenfor noen bransjer som en må tilbake til fabrikker på 1890 tallet for å finne. Dette er en stor skam, og det begynner faktisk med den enkelte av oss; Se opp for billige løsninger på dine problemer, ville du finne deg i og bli lønnet som en slave? Det er opp til oss å stoppe dette, handlingsplaner eller ikke – ikke godta svart arbeid, ting kan bli så billig at alle må skjønne det ligger noe kriminelt bak. Hvem blir den neste som rammes av dette uvesenet, dette brer om seg så fort at en knapt merker det – i denne sammenhengen er fagforeningene og de seriøse arbeidsgiverne svært viktige, sammen må vi ha tro på at vi klarer og knekke dette. Fremdeles finnes det de som vil latterliggjøre at LO forbundenes driver politisk virksomhet, dette er et eksempel på at enhver norsk arbeidstaker organisasjon har en plikt til nettopp og gjøre dette – ellers gjør de ikke jobben sin!

Anders Aslesen

Leder Fagforbundet Søndre Land