Også etter 22. juli

Steinar Larssen

Steinar Larssen

Artikkelen er over 7 år gammel

Vi er like dårlig forberedt nå som 22. juli i fjor! Denne oppsiktsvekkende opplysningen kommer politimester i Vestoppland, Johan Martin Welhaven, med i Oppland Arbeiderblad 17.november.

DEL

Jeg forutsetter at Welhaven er korrekt sitert. For ifølge Welhaven mangler han folk og utstyr fordi politiet får for lite penger. Dette er situasjonen til tross for en knusende kommisjonsrapport nettopp om 22. juli og alt politiet gjorde feil denne dagen. I min gjennomgang av kommisjonsrapporten har jeg ikke funnet stort sette annet enn en ren elendighetsbeskrivelse. Og ikke nok med det- Welhaven mener det er på tide å minne våre bevilgende myndigheter- det vil si embetsverket i finansdepartementet- om realitetene.

Politimesteren som er ansatt i en åremålsstilling på seks år, er en modig mann fordi han offentlig kritiserer finansdepartementets kontroll og ressurstildeling til det offentlige Norge. Jeg har fulgt norsk politi fra jeg på 1970-tallet startet som journalist; politiet manglet sambandsutstyr, våpen, verneutstyr for å nevne noe. For på 1970-tallet fortsatte den klart synlige nedbyggingen av politiet med stor kraft under Arbeiderpartiets justisminister Inger Louise Valle. Og den pågår fortsatt, hvilket Welhaven påpeker også.

For hendelsen 22. juli i fjor burde vært nok til at finansdepartementet i sitt budsjettarbeid og i sine prognoser endrer forutsetningene. Det er ikke gjort. Her gjelder den liberalistiske markedstenkningen om troen på at storsamfunnet Norge kun skal styres etter bunnlinja i offentlige budsjett. Gro Harlem Brundtland har en nøkkelrolle i denne sammenhengen. Da hun dannet sin regjering – se stortingsmelding 38: 1990-91- vektla hun nettopp en dreining over til «New management», målstyrng og markedskrefter.

Den bevisst nedprioriteringen av politiet gjennom flere ti-år, i kombinasjon med at offentlig ansatte måles og gis bonuser etter i hvilken grad de holder budsjettene, slo til for fullt nettopp 22. juli i fjor. Men – ikke engang denne katastrofen og kommisjonsrapporten har fått embetsverket til å endre kurs. Tafatte politikere uten kunnskap, med en grunnholdning preget av solidaritet kun for seg selv bidrar til å sementere vanstyret.

Så kan en selvsagt bli utfordret til å ta til motmæle, og det er muligens på tide. For som det er sagt: Straffen for å ikke å engasjere seg politisk er det at en blir styrt av dem som er dummere enn seg selv.

Steinar Larssen

Artikkeltags