Gå til sidens hovedinnhold

Offentlige helsekroner

Artikkelen er over 6 år gammel

I avisa Østlendingen den 15. mai, kan man lese at ordføreren i Elverum orienterte om etablering av unikt døgntilbud innen psykiatri i Elverum.

Dette etter at Helse Sør- Øst har utlyst anbudskonkurranse for poliklinisk og døgntilbud.

Med ny fløy på Terningen Arena til 45 millioner kan det gis nytt tilbud innen psykiatrisk helsevern i Elverum. Det nye tilbudet vil gi 45 årsverk og opp mot 50 kompetanse – arbeidsplasser og kan være på plass allerede i februar 2015. Friskstiftelsen har levert anbud til Helse Sør- Øst og har rekruttert fagfolk som psykiatere, psykologer, indremedisiner og spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Stiftelsen skal også etablere poliklinikker i Oslo, Drammen, Hamar, Kongsvinger, Moelv, Lillehammer og Gjøvik.

Tilbudet i Elverum, skal ha 26 døgnplasser og det er pasienter med alvorlige angstlidelser, alvorlige depresjoner, alvorlig posttraumatisk stressyndrom og alvorlige kompliserte og sammensatte lidelser av ulik diagnostisk karakter som skal etableres.

Etter at Helseforetakene ble etablert i 2002 har vi sett store innsparinger og omstillinger i lokalsykehusene. Psykisk Helsevern i Sykehuset Innlandet HF (SI) har forandret mye av tjenesten fra døgnbehandling til dag behandling, distrikts psykiatriske senter og oppbygging av ambulante team. Dette er føringer gitt av politiske myndigheter siden 1998 og som Helseforetaket Sør- Øst og Sykehuset Innlandet har fulgt opp.

Denne reformen har blant annet ført til nedlegging av spesialavdelinger for pasienter med bipolare lidelser og spiseforstyrrelser på sykehuset på Reinsvoll. Offentlige døgnplasser for alvorlig syke pasienter som trenger behandling på sentralsykehus i psykisk helsevern er lagt ned og spisskompetansen til de ansatte er fordelt utover i flere avdelinger.

Ved Distrikts psykiatrisk senter i Lillehammer er det bygd ut for 18 døgnplasser, men på grunn av den økonomiske situasjonen i Sykehuset Innlandet er kun 9 av disse plassene åpnet. De siste 9 plassene har ligget på vent de siste fire–fem år. Da er det ubegripelig at det fra sentralt politisk hold, både av tidligere og nåværende regjering, ikke har hatt midler til å iverksette egne planer for å få fullrealisert de 18 døgnplassene i Lillehammer, mens det offentlige har nok av midler til og «spytte» inn i private virksomheter, slik at de for eksempel kan etablere samme tilbud i Lillehammer og Gjøvik.

Helseforetakene styres etter det økonomiske styringsprinsippet New Public Management. Flere oppgaver er skilt ut og overført til private administrative selskaper som eies av det offentlige, på regionalt og nasjonalt nivå. Å bygge offentlige sykehustjenester med disse selskapsdannelsene dekt over statsbudsjettet, er etter vårt syn uforsvarlig bruk av offentlige skattekroner og burde heller gå til å styrke offentlig helsevesen.

Samhandlingsreformen har også stor betydning for utviklingen av offentlige helsetjenester. Etter at samhandlingsreformen, spesielt innen helse nå har utviklet seg over et par år ser vi at tjenester bygges opp og utvikles i kommunene og i lokalmedisinske senter. Hittil har det vært sykehusene som har hatt flesteparten av disse tjenestene. Hvorfor bruke så mye penger og ressurser på å bygge ned tjenester i sykehusene for så å bygge de opp igjen i kommunene. Klarer kommunene å løse de oppgaver selv, eller vil det vise seg at oppgaver overlates til private selskaper. Når helsetjenester og administrativt arbeid bygges opp og utvikles i private selskaper med offentlige helsekroner samtidig som godt etablerte helsetjenester i våre lokalsykehus legges ned mener Fagforbundet Oppland og LOs distriktskontor i Oppland at dette er pengebruk og politikk på ville veier. Vi vet det er et stort behov for utvidelse og utvikling av tjenester i psykisk helsevern og kreftbehandling, men dette er det altså ikke råd til å bygge opp med våre skattekroner i offentlig regi?

Fagforbundet Oppland og LOs distriktskontor i Oppland mener at offentlige helsekroner skal brukes til utvidelse og utvikling av helsetjenester fullt og helt drevet av det offentlige og til det beste for pasientene.

Ivar Erling Støen

LOs distriktssekretær i Oppland

Karianne Aaboen

Nestleder i Fagforbundet i Oppland

Kommentarer til denne saken