Nedleggelse av avdeling 1B på Reinsvoll

Artikkelen er over 8 år gammel

Vi i Mental Helse Toten er nå meget frustrert over å høre at antakelig avdeling 1B ved Sykehuset Innlandet avdeling Reinsvoll (SIR) skal legges ned og at antall sengeplasser ved DPS Aurdal nærmest skal halveres.

DEL

Nå har vi i flere år hatt en opptrappingsplan i psykiatrien, noe som har gitt oss optimisme om bedre kår for folk med psykisk sykdom/plager og for deres nærmeste. Mye bra er blitt gjort. Jeg tenker for eksempel på den holdningsendring til psykisk sykdom som har funnet sted, utbygging av distriktspsykiatriske sentra, psykiatriske sykepleiere rundt i kommunene.

For å ta denne spesielle avdelingen ved SIR, er det forholdsvis nytt å ha en avdeling med særlig siktemål å ta seg av alvorlige stemningslidelser og dype depresjoner. Veldig forenklet kan en si at dette kan innebære for de som er rammet to motpoler enten «være høyt oppe», eller «lang nede».

«Høyt oppe» kan handle om å føle seg som en verdensmester, usårlig, bli helt ukritisk, være i aktivitet natt og dag, slite ut de nærmeste og seg selv (kroppen kan kollapse), handle ukritisk, for eksempel kjøpe tre nye biler på ei uke, sette i gang med foretak som er rene luftslott vil ikke høre på fornuft eller stoppes.

Den andre ytterligheten kan være at alt går i sakte fart, eller stopper opp. Tankene går tregt. Vedkommende har problemer med å oppfatte, husker mindre, føler seg dum og mislykket. Språket kan forsvinne for en tid kanskje måneder. Kroppen smerter, sinnet smerter. Det er en følelse av å miste seg selv den en egentlig er. Verden blir ond, fremmed og uforutsigbar.

Etter hvert kan lidelsen bli så stor at vedkommende bare ønsker å få fred det vil si dø. Ofte kan vedkommende tenke og føle på at det hadde vært bedre om jeg ikke fantes, jeg er bare til bry. Det sier seg selv at dette er en tilstand som er vanskelig å behandle hjemme over tid.

Det er ikke nok å snakke med fastlegen en gang per dag eller ha besøk av psykiatrisk sykepleier. Døgnet har 24 timer som skal gjennomleves. I disse fasene trengs det å være i trygge omgivelser med mye god omsorg og riktige medisiner. Dette er også tilstander som vanligvis ikke behøver mange måneder for stemningsleiet gått tilbake til det normale.

Statistisk sentralbyrå opplyser om antall selvmord for 2008 (statistikken for 2009 er klar i desember 2010). For 2008 var det 505 selvmord for hele landet, derav 347 menn. For trafikkdrepte av det for hele landet 304 personer.

Vår bønn til ledelsen for Sykehuset Innlandet blir derfor: La oss komme igjennom disse sykdommene på en verdig måte! Og la de pårørende få den trygghet det er å få sine innlagt når de trenger det! Derfor trenger vi 1B på SIR og vi trenger alle plassene på DPS Aurdal!

For Mental Helse Toten

Gerd Guthu

Artikkeltags