Det er vanskelig å lese Sanners utspill som han vil bruke enda mindre oljepenger.

Hvem skal jeg da tro på? Sanner, som er Høyres finanspolitisk talsmann? Eller Høyres Olemic Thommessen (OA 3. september) som påstår at Høyre vil følge handlingsregelen helt ut - altså noe helt annet enn det Sanner sier?

Jeg velger å stole på Sanner, han er tross alt partiet talsmann på finans. Mitt poeng er da at Høyre ønsker å bruke mye mindre oljepenger samtidig som de skal fjerne formueskatten. Og da blir fortsatt spørsmålet mitt: Hvordan i all verden henger dette sammen? Hvilke arbeidsplasser i offentlig sektor skal Høyre kutte for å få regnskapet til å henge i hop? Barnehager? Skoler? Sykehus? Verken Fremgaard Kvitberg, Thommessen eller Kongsrud svarer meg på dette i sine tilsvar.

Thor Egil Braadland, samfunnsgeograf og SV-medlem