Mange problemer med strømnettet

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) ser med dyp bekymring på den mangel på vedlikehold og fornyelse av strømnettet som til stadighet avdekkes av tilsynsmyndighetene.

DEL

Leserbrev I et høyteknologisk og sårbart samfunn kan en ustabil leveringssituasjon få alvorlige konsekvenser for liv, helse og materielle verdier.

Med bakgrunn i at energibransjen gjennom en årrekke har hatt rekordhøy inntjening og stort utbytte til eierne, mener KFB at en større del av overskuddet må anvendes til oppgradering og vedlikehold enn hva tilfellet er i dag. En forutsigbar og stabil energileveranse utgjør en vesentlig del av den samlede samfunnssikkerhet. KFB forlanger at landets tilsynsmyndigheter tar høyde for dette og fører en strengere linje overfor nettselskapene.

Artikkeltags