Hvis vi velger å satse på bygging av lyntog i Norge, så er det per dags dato kun to steder dette går an, og det er strekningen Trondheim Narvik, for så videre å utvikle den til Kirkenes. Og strekningen Oslo Kristiansand.

Det vil det koste oppimot 6000 kroner for én billett dersom vi prioriterer lyntog mellom disse strekningene. Privatpersoner vil derfor foretrekke ordinære tog eller fly. Det vil si at det kun vil benyttes svært sjelden, og i så fall av rike, miljøraddiser fra Oslos vestkant. For hvem vil vel betale 6000 kroner for å komme seg fra Oslo til Trondheim, når enkelte flyselskaper tilbyr flytur til en storby for under 300 kroner? Med dette vil det ikke være lønnsomt for Norge å bygge lyntog.

En annen problemstilling er at strekningene vil bli så korte, og togene vil derfor ikke rekke å komme opp i høyhastighet før de må begynne nedbremsingen for neste stasjon.

Vi hører ofte at vi må bygge lyntog på grunn av miljøet. Miljøgevinsten som påstås at dette vil medføre, vil vi ikke oppleve før om flere tiår. Dette fordi delene som trengs for utbyggingen av lyntog må vi transportere fra andre verdensdeler. Dessuten vil lyntog kun være miljøvennlig om et visst antall passasjerer benytter seg av det. Og som sagt er dette tvilsomt, da prisen er svært høy.

Fremskrittspartiet mener derfor at det er bedre å satse på andre alternativer. Vår konklusjon er derfor at det vil være bedre, både teknisk og økonomisk, å forbedre de linjene vi allerede har i dag, enn å satse på lyntog. Med en slik plan bruker vi mindre av skattebetalernes penger, som betyr at vi kan prioritere flere sykehusplasser og ruste opp det norske veinettet.

Vegard Løkken

Formann Gjøvik & Toten FpU