Kvikksølvsakene

Artikkelen er over 5 år gammel

Intervjuet med Anne Berit Nilsen i Oppland Arbeiderblad 16. mars har en omtale av min håndtering av kvikksølvsakene som krever en presiseringer.

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisa og alt innhold på nett

Jeg er opptatt av at alle skal ha et forsvarlig arbeidsmiljø og en god yrkesskadeordning. Det er grunnleggende at alle som mener de er skadet i forbindelse med jobben skal få en skikkelig og korrekt behandling av sin sak, etter en individuell vurdering. Det gjelder selvfølgelig også for tannhelsepersonell.

10. desember 2010 fattet Trygderetten under dissens en avgjørelse som brøt med tidligere etablert praksis på området. Det utløste behov for en prinsipiell avklaring av hvordan enkelte deler av regelverket er å forstå gjennom en ny sak for Trygderetten.

Som ansvarlig statsråd er det viktig for meg å sørge for at det ikke er uklarhet om hvordan regelverket knyttet til yrkesskade skal forstås.

Jeg valgte å be om at det ble brakt en ny sak inn for Trygderetten. Alternativet ville vært å anke kjennelsen fra Trygderetten inn for lagmannsretten. Det ville påført kvinnen en merbelastning som jeg ikke ønsket. Det er viktig for meg å presisere at Arbeidsdepartementet ikke var delaktig i utvelgelsen av hvilken ny sak som skulle bringes inn for Trygderetten.

Det er ingen tvil om at kvikksølv kan være skadelig. Det er heller ingen grunn til å betvile historiene til de kvikksølveksponerte tannhelseassistentene. Heldigvis viser undersøkelser at de færreste har fått varige skader på grunn av kvikksølveksponeringen. For ordens skyld, tannhelseassistenter som har fått varig nedsatt arbeidsevne har selvsagt den samme retten til uføretrygd på lik linje med alle andre. Det denne saken handler om er spørsmålet om yrkesskade. Alle som mener de er skadet i forbindelse med jobben skal få en skikkelig og korrekt behandling av sin sak, etter en individuell vurdering. Samtidig er det viktig at det ikke er uklarhet om hvordan regelverket er å forstå.

Hanne Bjurstrøm, arbeidsminister

Artikkeltags