Ihle-bygda

Artikkelen er over 5 år gammel

Ifølge rådmannen i Vestre Toten kommune har han kommet fram til en innstilling hvor det foreslås at Ihle skole skal nedlegges.

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisa og alt innhold på nett

Dette gir straks bekymringer for grendelaget i Ihle krets. Selv om grendelaget skal representere hele grenda, ser vi likevel på skolen som grendas klippe. Det er sikkert mange synspunkter på rådmannens innstilling, men nedleggelse av skolen vil etter grendelagets syn føre til mange andre negative ringvirkninger.

Ihle består av mange lag og foreninger, skolen bidrar sterkt til samholdet i grenda. Blir skolen borte, er vi bekymret for at dette gode samholdet forsvinner. Fritidsaktiviteter tilknyttet skolen bidrar positivt til barn og unge i bygda. Dette er blant annet skicrossanlegg, fotballanlegg, skiløyper og andre aktiviteter for barn og unge.

Ihle er inne i et generasjonsskifte. Styret i grendelaget består nå av personer fra 2234 år. Dette gjenspeiler seg også i resten av bygda. Vi kjenner til at flere i denne aldersgruppen flytter tilbake til kretsen. Derfor vil antall barn og unge øke kraftig framover. Skolen har stor betydning for at småbarnsforeldre flytter hit.

Ihle Grendelag vil bevare grenda og ser på skolens eksistens som en forutsetning for at dette skal være mulig.

Ihle er vi stolte av!

Ihle Grendelag

Artikkeltags