Hvorfor endre arbeidsmiljøloven?

Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

«Flere i arbeid», er regjeringens begrunnelse for endring av i arbeidsmiljøloven. Endringen skulle slik sett være et godt tiltak, siden de aller fleste ønsker å bidra i samfunnet. Enhver kommune trenger arbeid til folk, men også trygge rammer for arbeidet. Nå åpnes det for mer bruk av midlertidige ansettelser. Søndagsåpne butikker og mindre skille mellom hverdag og helg, er en del av pakken. Forutsigbarhet og planlegging blir vanskeligere, særlig når midlertidig ansettelse ikke kvalifiserer til lån i banken. Mange vil da bli gående på vent og ikke få realisert sin livsplan.

Svekking av arbeidsmiljøloven handler om en utvikling der flere kan komme til å arbeide for meget lav lønn, og noen kan hente ut økonomiske fordeler av at arbeidstakeren ikke er i posisjon til å stille krav. For samfunnet som helhet, er det en dårlig ordning. Vår tids kanskje viktigste økonom, Thomas Piketty, peker på dette som et verdensomspennende problem. Skjevfordeling og overforbruk henger sammen og fører til skader på både mennesker og natur.

Alternativet til skjevfordeling og utnytting, er 6- timersdagen. Flere vil da komme i arbeid og de som er i arbeid, vil få bedre livskvalitet. Tine Heimdal har vist at 6- timersdagen lar seg realisere. Bedriften går bedre enn før og sykefraværet er mer enn halvert, og det godt innenfor arbeidsmiljøloven. Regjeringens begrunnelse for å endre arbeidsmiljøloven står ikke til troende.

Halvard Klevmark

Miljøpartiet De Grønne i Oppland/Lunner

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken