Hold deg til Høyre Et godt parti

Artikkelen er over 5 år gammel

Er et godt slagord med like stor gyldighet i dag som da det ble laget.

DEL

For meg har Høyre vært et godt parti fordi det har vært takhøyde nok til å fremme meninger på tvers av partiets offisielle linje. Det har jeg også gjort ved flere anledninger. De siste tilfellene er spørsmålet om Datalagringsdirektivet, hvor jeg i utgangspunktet sto alene om mitt syn i Oppland Høyres fylkesstyre, men ble en del av flertallet på Landsmøtet. Et annet er OL-saken, der jeg var alene om å stemme imot på fylkesårsmøtet, og hvor motstanden etter hvert ble så stor at regjeringen valgte å legge bort søknaden. Proffboksing er en tredje sak av ny dato. Jeg har ikke registrert at andre partier har like stor takhøyde. Debatten går nok like heftig hos de andre partiene, uten at det kommer ut av de lukkede rom. EU-saken i 1972 og 94 er det store unntaket.

Dagens tema for uenighet dreier seg om søndagsåpne butikker. Det hevdes at det skal være en frivillig sak å holde åpent. Formelt er det riktig. Men i realiteten blir det ikke mye frivillighet igjen i dagens harde konkurransevirkelighet. Vil du være med, så heng på. Da det ble anledning til å holde åpent til 23 på hverdager og 21 på lørdager, gikk det ikke lang tid før åpningstidene ble utvidet i hele dagligvarebransjen. Omsetningsøkningen kunne ikke forsvare utvidelsen med tanke på økte kostnader, men ingen tør å reversere åpningstidene. Så det å argumentere med frivillighet holder ikke vann.

Men som sagt, så er det lov å argumentere både for og imot slike saker i Høyre. Det er nettopp partiets styrke, og derfor har jeg brukt så mye tid og ressurser på å arbeide for at Høyres politikk skal få større gjennomslag i samfunnet. Når Høyre har vist vei, har andre kommet diltende etter, når de har gått en runde med seg selv, og innsett at Høyres syn var det rette. Det må de ha gjort, ellers ville de vel foreslått å gjeninnføre telemonopolet og monopolet til NRK.

Det er ulike meninger om søndagsåpne butikker, og andre saker, også i Oppland Høyre. Sånn sett bekrefter vi bare den generelle partikulturen. Jeg er imot søndagsåpne butikker fordi jeg tror det vil få konsekvenser vi ikke kan forutse. Dessuten blir varene dyrere, fordi kostnadene må dekkes. Og i tillegg unner jeg mine tidligere kolleger en fridag i uka.

Før kommunevalget tror jeg det vil være nyttig at kandidatene flagger sitt syn. Det vil gi velgerne et lettere valg. Det er ingen grunn til å la være å stemme Høyre hvis en er imot søndagsåpne butikker.

Harald Westby

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken