Hardere kvinneliv

Artikkelen er over 5 år gammel

«Jeg er veldig glad for at regjeringen nå kommer til å få på plass en ny arbeidsmiljølov», sa Solveig Horne i Stortinget torsdag 29. januar. Det er oppsiktsvekkende at barne- og likestillingsministeren kan være glad for et forslag som kommer til å svekke likestillingen og inkluderingen i arbeidslivet. Da forslaget om flere midlertidige stillinger ble sendt ut på høring i fjor sommer, var høringsinstansene tydelige på at dette ville gå ut over kvinner spesielt. Horne fortsetter å late som om forslaget vil skape flere jobber, selv om vi har null forskning som tyder på at det vil skje.

DEL

Det vi vet, er at vi vil kunne se mer utstøting fra arbeidslivet. Jeg har blitt kontaktet av kvinner som ønsker å få barn, men som ikke våger, fordi de ikke har sikker inntekt gjennom fast jobb. Andre har opplevd å måtte bryte svangerskapet av samme grunn.

Dette er virkelige vurderinger som gjøres i et kvinneliv. Jeg vil advare veldig sterkt mot en generell tilgang til å ansette midlertidig fordi konsekvensene vil være store for likestillingen i et samfunnsperspektiv, for livet til folk og de vurderingene som gjøres. Jeg savner en konsekvensutredning fra regjeringen om hvordan midlertidige stillinger vil virke inn på likestillingen, og også på diskriminering av gravide, som er et av de store problemene i arbeidslivet i dag.

Horne burde ta dette på alvor. Vi trenger flere, ikke færre, kvinner i faste, trygge jobber.

Kirsti Bergstø

Stortingsrepresentant SV

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken