Grisefjøs på Reinsvoll

Artikkelen er over 5 år gammel

Fredag 23.01 2015 ble jeg ble bedt om på vegne av aksjonsgruppa «Vi som er imot grisehus på Reinsvoll», om å komme med en kort kommentar til Radio Toten, etter deres intervju med Fylkesordfører Gro Lundby og hennes uttalelser ang. grisefjøssaken her på Reinsvoll.

DEL

En kort kommentar er som kjent ikke særlig utfyllende. Og etter å ha lest diverse innlegg bak på OA, føler jeg for å komme med ytterligere kommentarer.

En ting som går igjen, også nevnt av Fylkesordføreren, er at vi som bor på bygda/landet skal være vant med lukt, og ikke har noe særlig grunnlag for å klage. Blir noe forundret over at andre sitter og synser over hvor mye vi som bor på Reinsvoll og umiddelbar nærhet, både er vant med, og bør tåle. Jeg må spørre om hvilke lukter er det de sikter til? Ja vel, her er det ku på det samme jordet som de ønsker grisefjøs. Denne lukta er vel ikke noe plagsom, bortsett ifra når det spres møkk på våren. Den tåler vi. Har aldri opplevd noen stor frustrasjon over dette. Vil bare minne om at Vestre Toten tross alt er en kommune som er mer delt mellom industri og landbruk, mens Østre Toten faktisk er fylkets største jordbrukskommune.

Det var vel strengt tatt bekymringen om lukt og insektplager fra kommuneoverlegen i Østre Toten som ble et av argumentene som stoppet planene for at det skulle bygges grisefjøs på Lena. Det er ikke som det hevdes, at det er stor forskjell på Lena og tettstedet Reinsvoll. En telling av befolkning i umiddelbar nærhet, viser kun et titalls mindre her på Reinsvoll.

Vil presisere at det ikke er noe grisfjøs her ifra før. Det er faktisk Valle som kommer hit med gris og tilhørende luktproblematikk. Det er ikke vi som flytter nær eksisterende grisefjøs, men det er de som tar det til vårt nabolag. Så utsagn om at vi som bor her, er vant med lukt, blir derfor helt meningsløst. Når det i tillegg skal bygges inne på et sykehusområde, blir det hele en svært spesiell sak.

Ser også at det er en del som mener at det er luktfritt eller tilnærmet luktfritt med grisehold. Hvilken agenda disse har, skal jeg ikke spekulere i. Men vil henvise til noen artikler som alle kan finne på nett. Ser for eksempel i OA 12.10 2013 at et ektepar i Totenvika måtte flytte fra hjemmet sitt. Møkklukta ble uutholdelig, og soveromsvindu måtte være lukket om natta. Her ble det hevdet ifra utbygger, at tiltak ikke ville føre til lukt. Viser også til en artikkel i avisa Nordlys 30.08 2012, hvor tidligere ordfører i Lavangen uttaler at intens grisestank forpester bygda. Han sier videre at det ble garantert at driften skulle være luktfri. Dette viste seg og ikke stemme.

Naboene i Lavangen sier også at de er vant til dyr på landet, men lukt ifra grisefjøs er ekstra ille. Den er skarp og gir hodepine.

For den som har lyst til å lese mer om liknende saker, er det bare og Google etter dette. Det finnes nok av eksempler på liknende saker, hvor det blir lovet at det skal være fritt for lukt, og hvor dette ikke stemmer. Det er også et innlegg som har et regnestykke, som selvfølgelig kommer ut i null, til fordel for Valles interesse, når det gjelder antall gris.

Det hevdes at det er kun 50 gris. Er det gris som skal gå på stas, eller er det andre planer? Jeg vil påpeke at dette er purker. Ei grisepurke føder vanligvis mellom 8 og 15 grisunger i hvert kull statistisk sett. Og med to kull i året blir mitt regnestykke 50x15 = 750. Så hvis du ganger dette med 2 så blir det altså 1500. Det vil i bestefall være opptil 750 gris, over en lengre periode, 2 ganger i året. Det finnes også tall ifra Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk forskning, som opererer med opptil 27 grisunger per purke for de beste, mens de svakeste oppnådde færre enn 17 unger. Da blir sluttsummen deretter.

Men det er ikke det store antallet som er utslagsgivende for protesten. Det blir for oss i nærmiljøet på Reinsvoll, mer enn nok med det antallet på 50, som Valle opererer med. Minner om at det også skal ligge møkkakum på stedet, som bare i seg selv burde være nok til protest.

Jeg har vært i kontakt med personer i kommuner, fylker, landbruksdepartementet og mattilsynet for å nevne noen. Uansett hvilken side av bordet de sitter på, så er det unisont at det blir lukt. Og at det ikke finnes noe ventilasjon som gjør driften luktfri. Men det fokuseres dessverre altfor mye på ordet lukt, og derfor oppleves vi her som noe finere i nesa enn andre. Vi kan heller bruke ordet stank. Da tror jeg flere kjenner seg igjen i problematikken.

Så alt dette skulle tilsi at det ikke er ubegrunnet frykt eller storm i vannglass, som noen hevder. Det er ikke sånn at det lukter ille et par ganger i året, som det hevdes. Det lukter stort sett vondt hele året, bortsett ifra et par ganger hvor det lukter ekstra ille. Med luktplager er også forringelse av verdi på hus og eiendom en høyest aktuell problemstilling.

Håper at de som sitter med den endelige avgjørelsen, eller Valle selv, for den sakens skyld, stanser planene umiddelbart. Ellers vil jeg la anonyme innlegg i avisa som med rette kan omtales som feig drittkasting om denne aksjonen, stå for seg selv. Kommer overhodet ikke til å gå ned på det nivået for å diskutere. Dere får gjøre som meg. Skrive under med fullt navn og ikke feige ut!

Knut Roger Lauritzen

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken