Han blir i Aftenposten spurt om hvordan han tror norske minstepensjonister vil reagere på dette: «Jeg tror de er positive fordi nettopp folk som ser at det fungerer i Norge, vil se at det er viktig å bygge opp et sikkerhetsnett i andre land slik at folk kan leve fullverdige liv og hindre at barn sulter», sier han.

Blir ikke norske pensjoner underregulert med 0,75 prosent hvert år fordi Norge ikke har «råd» til å fortsette med slike pensjonsutbetalinger som har vært i det lange løp? Og, trengs ikke penger til å få ting på stell her hjemme før vi skal være et sosialkontor for hele verden. Kanskje de på Tinget ikke leser aviser som daglig renner over av beskrivelse av dårlige veier og hvor mangelfullt helsevesenet og eldreomsorgen er? Jeg har hatt en mistanke om at våre politikere lever i en helt annen verden enn vanlige folk her i Norge, og nå har jeg fått det bekreftet. Håper dette er den siste spikeren i kista for SV i regjeringsposisjon. De får komme seg ut på gata igjen som den protestbevegelsen de en gang var. Der hører de hjemme.

Per Oscar Kjelsrud