5 andre årstall er i den historiske sammenhengen sentrale. I 1918 ble Vardal stiftet, i 1928 Gjøvik Sportsklubb, i 1932 Vind, i 1993 ble Gjøvik Sportsklubb og Gjøvik/Lyn til Sportsklubben Gjøvik/Lyn. Og endelig i 2008 ble Gjøvik Fotballforening stiftet.

Historisk var fotballklubbene organisert i hver sin leir. Lyn i Norges Idrettsforbund (NIF). Sportsklubben, Vardal og Vind i Arbeidernes Idrettsforbund (AIF). Ser ikke bort i fra at det var knyttet mange og sterke følelser til denne relasjonen og til oppløsningen av AIF i 1946.

Uten at jeg kjenner alle detaljer, så er det mange med utgangspunkt og tilhørighet i Sporten som har vonde følelser etter sammenslåingen med Lyn i 1993. Så sent som i 2005 svarte Tom Henning Hovi på sin Facebook-side følgende:

«Har du tenkt å spille fotball når du kommer tilbake til Gjøvik? Og hvilken klubb er da aktuell for Kong Henning? Vardal, Vind, Gjøvik/Lyn»??? Innsendt av: pålle

«Det er bare en klubb for meg på Gjøvik, og det er Gjøvik Sportsklubb» ... thh

Jeg kritiserer ikke Tom Henning for dette, konstaterer bare at også han avslører sterke følelser.

Neste korsvei ble prosessen fram til opprettelsen av Gjøvik FF. Jeg var på den tida leder i Vind. Vi var i prinsippet positive, men mente at det gikk litt for fort i svingene. Vardal hadde så langt jeg vet en ryddig prosess. SK Gjøvik/Lyn ble slik svært, svært mange oppfatter det, regelrett kuppet. Mye bitterhet og sterke følelser som resultat.

Oppsummert har det gjennom historien til den sentrumsnære fotballen i Gjøvik vært mange «kriser». Masse klubbfølelse har blitt salderingsposter i forlengelsen av ulike endringer, sammenslåinger og omorganiseringer. Nå må vi gjøre et valg. Valget består forenklet sagt i hvorvidt vi skal rette blikket framover eller om vi skal stirre stivt inn i bakspeilet. Jeg håper inderlig på det første.

Får vi til sammenslåing av SK Gjøvik/Lyn og Gjøvik FF i nært og konstruktivt samarbeid med Vind og Vardal, så har vi en unik sjanse til et helhetlig, kvalitativt og individrettet tilbud til fotballspillere i alle aldre og på flere nivåer i byen vår.

Skal vi få til dette må det villes. Noen må kanskje svelge en kamel eller to, men det må det da være verdt hvis vi kan få et fotballtilbud i Gjøvik by som alle får en naturlig tilhørighet til. Eller?

Bjug Ringstad