Gå til sidens hovedinnhold

Fremskrittspartiets ansvar

Artikkelen er over 20 år gammel
I det siste har flere mer eller mindre fremstående personligheter i norsk samfunnsliv kommet med påstander og ytringer angående Fremskrittspartiets «negative menneskesyn», våre «rasistiske holdninger» og vår «usikre plass innenfor et demokratisk samfunnssystem».
En av dem som har ment dette er tidligere Sp-leder og nåværende biskop i Oslo, Gunnar Stålsett.
For å ta det først: Fremskrittspartiet har aldri, som parti, noen gang kommet med rasistiske holdninger eller meninger. Vår holdning til dette er at alle mennesker skal behandles likt, uavhengig av rase, religion eller etnisk opprinnelse. Dette burde ligge klart for alle.
Fremskrittspartiets menneskesyn er at alle mennesker skal behandles likt. Alle er individuelle mennesker, skapt til frihet. Dette er partiets ideologiske grunnlag. Hele vår eksistens er basert på enkeltmenneskets frie vilje og deres muligheter til å foreta frie valg på et fritt grunnlag. Det er dette vi kjemper for.
Hva er så vår «usikre plass i et demokrati»? Er det vårt ønske om frihet og trygghet for enkeltmennesket? Eller vår kamp for pasienters rettighet til å bli behandlet på en anstendig måte og innenfor en rimelig tid? Er det et negativt menneskesyn i Stålsetts øyne? Eller er det kanskje vår kamp for familien som samfunnets viktigste institusjon som er galt?
Stålsetts stikk i siden mot Fremskrittspartiet handler om hans manglende kunnskap om vårt program og vår politikk. Hans angrep bærer mer preg av partipolitisk retorikk enn av et samfunnspolitisk perspektiv.
Fremskrittspartiet har et helt spesielt ansvar i norsk politikk. Der er jeg enig med Stålsett. Vårt ansvar er å slåss videre for endringen av samfunnet. For vi tror på vår politikk og vil kjempe videre for gjennomføringen av den. Vi tror på friheten for enkeltmennesket. Det betyr også frihet for en innvandrer eller en ny statsborger. Frihet under det ansvaret som hviler på enhver borger i et demokrati.
Hvis biskop Stålsett ikke liker vår ideologi eller vårt menneskesyn, er det synd for ham. Det vil uten tvil bli en berikelse for ham og en utvidelse av hans horisont om han satte seg inn i Frps politikk og ideologi, framfor å skaffe seg informasjon kun bygget på mer eller mindre kreative journalisters arbeid.
Frp vil kjempe videre for et friere Norge. Det er vårt ansvar og vår plikt.

Jøran Ødegaard, nestformann Gjøvik Frp