Forsvar arbeidsmiljøloven

Artikkelen er over 5 år gammel

Onsdag 28. januar går de tre største arbeidstakerorganisasjonene i Norge ut i politisk streik i protest mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven.

DEL

Endringene den blå-blå regjeringen foreslår vil svekke arbeidernes stilling i arbeidslivet.

Her er noen av de foreslåtte endringene: Økt adgang til midlertidig ansettelse. I dag er det adgang til å ansette midlertidig hvis arbeidskraftbehovet er midlertidig. Dette gjelder for eksempel sesongarbeid, prosjektarbeid eller som vikar for en annen som er syk eller i permisjon.

I tillegg til dette vil regjeringen åpne opp for midlertidige ansettelser i 9 eller 12 måneder for å dekke helt ordinære og varige arbeidsoppgaver. Begrunnelsen er at folk som har vanskeligheter med å komme inn på arbeidsmarkedet kan få prøve seg i en midlertidig stilling før de blir fast ansatt.

Her skal vi huske på at det allerede i dag er anledning til å gi 6 måneders prøvetid ved ansettelser. Prøvetiden kan også forlenges hvis det er saklig grunn til dette. Hva blir det da igjen av regjeringens argumentasjon om å la folk få prøve seg? Vi har allerede gode ordninger for dette.

Hvis man ser hvordan det går i de landene som har åpnet for større adgang til midlertidige ansettelser så ser en at det blir ikke flere jobber av dette, men man ser at faste jobber blir gjort om til midlertidige jobber.

Større anledning for arbeidsgiver til å pålegge overtid. Det foreslås at grensen for hvor mye overtid en arbeidstaker kan pålegges å jobbe økes fra 10 til 12 timer pr. uke, og fra 25 til 30 timer pr. måned. Det er en god grunn til at arbeidsmiljøloven har satt en grense på 8 timers arbeidsdag.Forskning viser at risikoen for å gjøre feil øker med 50 prosent ved arbeidsdager over 8 timer. Risikoen dobles etter 12 timer. Søndagsarbeid. I dag er søndagsarbeid forbudt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig. Regjeringen foreslår å endre på dette slik at det blir større anledning til å legge den ordinære arbeidstiden til søndager. Vil vi at søndagen skal bli lik alle andre dager? Er det ikke en kvalitet i det norske samfunnet at de fleste har fri søndagen?

Kollektiv søksmålsrett. I 2013 fikk de tillitsvalgte på arbeidsplassene et viktig verktøy i kampen mot ulovlig innleie. Innleie av arbeidstakere til bedriftene er tillatt i Norge, men på bestemte betingelser. Blant annet skal de innleide ha de samme lønns og arbeidsbetingelser som de som er fast ansatt i bedriften. Dette skjer dessverre ikke alltid. Media og fagbevegelsen har avslørt mange tilfeller der innleide arbeidere blir dårlig behandlet. I dag har de tillitsvalgte på bedriften anledning til å gå til sak mot arbeidsgiver hvis de mener at det foregår ulovlig innleie. Denne retten vil regjeringen fjerne. Det blir da opp til den innleide selv å gå til sak mot bedriften. Det vil de som regel ikke gjøre fordi de vil frykte for sitt arbeidsforhold. Slike saker tar lang tid å behandle i rettsvesenet i tillegg har de innleide som regel ikke ressurser til å ta saken for egen regning.

Samlet sett vil de foreslåtte endringene ta arbeidslivet i Norge i feil retning. Det vil gi arbeidsgiverne større makt på bekostning av arbeidstakerne.Så kan man si: Jeg har da en trygg og fast jobb i en seriøs bedrift, på vår bedrift er det gode samarbeidsforhold. Vår tariffavtale garanterer bedre vilkår enn lovens minimumsstandard. Dette vil ikke berøre meg. Men hva hvis din gode seriøse bedrift blir utkonkurrert i markedet av bedrifter uten tariffavtale og som vet å utnytte alle smutthull og strekke lovverket til det ytterste? For ikke å snakke om alle de useriøse, de som faller under definisjonen økonomisk kriminelle? Er din jobb så trygg da? Støtt opp om den politiske streiken onsdag 28. januar. Møt opp på markeringer i ditt nærområde. Arbeidsmiljøloven er verd å kjempe for!

Jan Wiggo Hageløkken

Leder Fellesforbundet avd. 670

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken