Når det gjelder likningstall legges høyst private og til dels svært misvisende tall åpent ut og det som blir besluttet i politiske møter er alltid tilgjengelig. Hvorfor skal da kvaliteten på viktige offentlige velferdstjenester holdes skjult for folk?

Åpenhet er bra, og åpenhet er viktig. Åpenhet gir oss nemlig muligheten til å velge og til å stille kritiske spørsmål. Det skaper engasjement! Åpenhet får også enkeltmennesker, institusjoner og bedrifter til å skjerpe seg. Er det farlig? Det kan høres slik ut på enkelte. Mitt svar er et klart nei!

Blant flere utfordringer i helsevesenet, er ett at fakta om kvaliteten i for liten grad måles, og dernest at det vi faktisk vet blir holdt hemmelig eller gjemt godt bort for pasienter og pårørende. Slik bør det ikke være!

I skolen gjennomføres det både nasjonale prøver og andre undersøkelser. Dessverre hemmeligholdes resultatene. Det er en misforstått snillisme. Elever, foreldre, skoler og lokalsamfunn burde fått vite hvordan virkeligheten ser ut virkeligheten blir da ikke bedre av at sannheten hemmeligholdes og gjetting og rykter overtar?

Vi liker å se på Norge som et åpent samfunn der informasjon ikke holdes skjult for innbyggerne. Hvorfor skal da informasjon om så viktige offentlige tilbud som sykehus og skole holdes skjult?

Kunnskap om skolen er nøkkelen til mer kunnskap i skolen, og kunnskap om helsevesenet er nøkkelen til bedre sykehus. Det fokus slik åpenhet vil medføre, vil sikre at utfordringene på disse områdene får den prioritet det fortjener. Derfor vil Høyre fortsette å slåss for mer åpenhet også om kvaliteten på offentlige tjenester.