Er det mulig å ha tillit til styret i SI?

Artikkelen er over 5 år gammel

Finnes det noen som har tillit til at styret i SI er i stand til å gjennomføre en profesjonell og uhildet analyse for å fastlegge og gjennomføre en endret struktur innen spesialisthelsetjenesten i Innlandet, uten at styret er preget av sine tidligere ufullstendige analyser og subjektive oppfatninger?

DEL

Sykehusaksjonen, store deler av de ansatte og befolkningen for øvrig, har store problemer med å tro at styret makter å fri seg fra sine forutinntatte meninger. Tvert imot, tror svært mange at de vil fortsette på sin vei for å sikre traseen mot et storsykehus. Vi har ikke glemt hvordan flere av styrets medlemmer har presset på for å gi mere «gass» og for å kutte i svingene for å nå sitt mål om å legge ned sykehusene i Oppland.

Hvordan skal de nå sine mål? Det er opplagt for alle som følger litt med at styret i SI må forandre forutsetningene, eller, for å si det på en annen måte, de må forandre på styrkeforholdet sykehusene imellom for å få dette til. Og det er lett å se hvordan de skal forandre styrkeforholdene på bakken, slik at traseen forblir åpen for å legge ned sykehusene og rehabiliteringen i Oppland.

Styret må ødelegge så mye som mulig i sine såkalte omstillingsprosesser. Gjennom en nøye planlagt nedskjæringsprosess, samt andre tiltak, skal det til slutt bare være ett alternativ igjen. Soria Moria gjenoppstår i Hamar. At denne strategien er godkjent av Helse Sør-Øst (HSØ), kan ingen være i tvil om. HSØ og SI legger opp strategien sammen. Etter at HSØ godkjente en ufullstendig strategiplan og ga styret i SI et klarsignal til å starte en omfattende planprosess, var det mange som trodde at idéfasen endelig skulle bli gjennomført slik «Veilederen for sykehusplanlegging» forlanger. Den sier klart at alle alternativene skal bli vurdert og sammenlignet i denne planprosessen. Det forutsetter sjølsagt at styret ikke gjennomfører omfattende reduksjoner noen steder og/eller flytter funksjoner dit det passer dem. Da blir jo hele idéfasen fullstendig meningsløs. At HSØ ikke har reagert ovenfor styret i SI sine nedskjæringsplaner, er en skandale av dimensjoner.

Når styret nå fortsetter på sin trasé mot et storsykehus gjennom å hevde at et hovedsykehus er den mest bærekraftige løsningen, bryter de forutsetningene fra HSØ sitt mandat for å akseptere å gå over til idéfasen. Det går ikke an å starte to nye store omstillinger med meget store konsekvenser for de sykehusene som blir rammet, basert på styrets forgodtbefinnende.

Kan politikerne i Oppland finne seg i å bli tråkket på av styret i SI? Finnes det ingen politikere i Oppland og for den saks skyld Hedmark, som har den nødvendige pondusen til å stå opp for helsetilbudet i Oppland/Hedmark, ved å forlange at parallelle nedskjæringsprosesser stoppes og at idéfasen blir gjennomført på en troverdig måte?

Størk Hansen

For sykehusaksjonen

Artikkeltags