Endelig er Reinsvoll rasert!

Stein Oudnestad

Stein Oudnestad

Artikkelen er over 6 år gammel

Endelig har ledelsen i Sykehuset Innlandet, SI, klart å gjennomføre raseringen av Sykehuset på Reinsvoll, SIR, Presteseter.

DEL

Med velsignelse fra et sykehusstyre som lot seg overkjøre den 20. desember 2012 er nå Presteseter redusert til å være et sted for akutt- og langtidspsykiatri.

Presteseter skal aldri mer bli det som var. Hit skal aldri mer pasienter som på alle måter ble godt ivaretatt med sine behov for hjelp innen affektive lidelser, alderspsykoser eller behov for hjelp til å takle sine spisevansker.

Hele Oppland fylke er fra den 1. september uten spesialisert døgnbehandling for personer med affektive lidelser og alderspsykiatri. Det gjentas – HELE OPPLAND FYLKE! Hva har politikerne våre gjort for å hindre dette? Etter manges mening forsvinnende lite. Det er en skam at våre folkevalgte har latt dette skje! Det er også en skam, at et sykehusstyre, som skal ta avgjørelser til det beste for brukerne, lot seg manipulere til et slikt vedtak før jul i fjor!

Enheten for spisevegring skal til DPS på Gjøvik. FLOTT! Og så sentralt! Rett ved siden av landingsplassen for ambulansehelikopteret! Der får de nok ro og trivsel nok til en god selvpleie og så den naturen de kan rekreere i! Asfalt og P-plasser rundt på alle kanter!

Avdelingen for familier med rusavhengighet flyttes fra Hov til Reinsvoll. Tidligere Statens klinikk for Rusavhengighet flyttes ut av Søndre Land! Hva har lokalpolitikerne gjort for å hindre at dette overgrepet skjer? INGENTING! De ansatte er nesten uten unntak sterkt uenige i dette, men – hvem hører vel på noen som har hatt dette som jobb i flere 10-år? Hva kan vel og vet vel de om hva som er til det beste for disse brukerne? Enheten er selvfølgelig velkommen til Reinsvoll, og vi skal innlemme dem i vårt arbeid, men – det er liksom ikke RIKTIG?

Nei, la økonomien styre! La blårussen få det som de vil og verden blir et godt sted å leve! Eller?

Tilbake sitter våre øverste ledere og gnir seg i hendene, for nå skal psykiatrien på Hedmarken pusses opp! Nå har vi rasert Oppland, Reinsvoll og Hov, så nå har vi råd til å foreta etterlengtede oppussinger på bygningsmassen på Sanderud og Hamar! Denne bygningsmassen, som gjennom årtier har forfalt og har måttet lide på grunn av at lønningene skulle være høye, høyere enn i Oppland. I Oppland ble det også gitt lønnsopprykk, men de var i Oppland fylkeskommune edruelige nok til å se at bygningsmassen vår også trengte penger til vedlikehold. Det får vi svi for nå! Opplands tre sykehus er bra vedlikeholdt og fungerer godt. De MÅ vi beholde!!

Det er med sorg vi ser at Sykehuset på Reinsvoll, Presteseter, tømmes. Det er med sorg vi tenker på brukere i Oppland som ikke lenger får sin lovfestede hjelp til å fungere optimalt. Det er med tungt hjerte vi tenker bakover på alle som har vandret ut fra Presteseter med mulighet for et godt liv og som fra den 1. september 2013 ikke har dette stedet å søke hjelp til. Men den 14. september skal det feires at vi har vært Sykehuset Innlandet i 10 år!

Der blir det liv, rai rai!

Med en tung hilsen fra

Fagforbundet 240

v/Leder Stein Oudenstad

Artikkeltags