En stemme til folkehelsearbeid

Artikkelen er over 7 år gammel

Når vi snart stemmer ved kommunevalget, gir vi også en stemme til det folkehelsearbeidet kommunen vår driver.

DEL

Men hva vet vi egentlig om hvordan partiene tenker rundt dette? Spørsmålet er ikke minst viktig ved dette valget. Når den nye folkehelseloven trer i kraft i 2012, får kommunene et mye større ansvar for folkehelsen til sine innbyggere enn hva de har i dag. Like viktig: Etter den nye folkehelseloven skal kommunene legge til rette for samarbeid med frivillig sektor i folkehelsearbeidet. «Skal», ikke «bør»!

Definisjonen av folkehelsearbeid i den nye loven er omfattende: Å skape gode oppvekstvilkår for barn og unge, forebygge sykdom og skader, og å utvikle et samfunn som legger til rette for sunne levevaner, beskytter mot helsetrusler og som fremmer fellesskap, trygghet, inkludering og deltakelse. I praksis betyr dette «helse i alt vi gjør». Det vil si at alle sektorer i kommunen innenfor både utdanning, barnehage, plan- og bygg og helse må ha folkehelse i fokus. Hovedansvaret for at dette gjennomføres ligger hos kommunestyret. Og det er medlemmene her vi skal velge nå.

Folkehelseutfordringene i dag er nært knyttet til levevaner. Vi vet at faktorer som tobakk, alkohol, usunt kosthold og fysisk inaktivitet gir økt risiko for sykdom. Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår for eksempel at 80 prosent av hjerteinfarkt og type 2-diabetes kan forebygges eller utsettes med endring i levevaner.

Helt siden ideen om frisklivssentraler ble lansert første gang, har Diabetesforbundet vært tydelig på at nettopp satsing på disse er viktig for å endre levevaner og bedre folkehelsen. Hittil er det opprettet ca. 100 av disse kommunale tilbudene for personer som trenger hjelp med fysisk aktivitet, kosthold, røykeavvenning osv. noen av dem interkommunale. For kommunene blir de et ekstra godt verktøy i folkehelsearbeidet, også fordi frivillige aktører som Diabetesforbundet er med.

Kommunen er ikke pålagt å opprette en frisklivssentral, men i samhandlingsreformen ligger det en oppfordring til kommunen om å ha et slikt tilbud. Vil de gjøre det? Hva mener politikerne og de ulike partiene om dette?

Fire spørsmål bør stilles og besvares før valgdagen:

Hvordan vil du/ditt parti følge opp folkehelsearbeidet i kommunen?

Hvordan vil du/ditt parti sørge for å involvere frivillig sektor i kommunens folkehelsearbeid?

Vil du/ ditt parti opprette en frisklivssentral i kommunen?

Hvordan vil du/ditt parti styrke frisklivstilbudet i kommunen?

Diabetesforbundet Oppland,

Jan Helge Smidsrød,

fylkesleder

Artikkeltags