En «drømmeknusende» regjering

Artikkelen er over 5 år gammel

Under statsbudsjettmøtet i slutten av 2014 viste regjeringen seg NOK en gang seg frem som en «drømmeknuser».

DEL

Denne gangen er det privatistene som blir berørt.

Den nåværende blåblå regjeringen bestemte at eksamensavgiften for privatisteksamen økes kraftig. I 2014 kostet det å melde seg opp til en eksamen man ikke har tatt før 403 kroner, mens det å ta opp et fag man tidligere har tatt 806 kroner. Ut ifra det som ble vedtatt i statsbudsjettet i 2015 må man nå betale 1000 kroner for å melde seg opp i et helt nytt fag, og 2000 kroner å melde seg opp i et fag man har tatt før. Dette er langt over 50 prosent! Se for deg de som må ta opp norsk-fagene. De må ut med 6000 kroner, siden det pr i dag er tre eksamener. Det er vilt.

Det å øke avgiftene utsetter utdannelsen til mennesker, som gjør at studenter må være studenter lengere. Dette fører til at staten må ut med mye mer penger i støtte. Hvis man ser på det at pr student i året koster 100000 kroner. Er det ikke da bedre at de kommer ut i arbeid raskere så de kan bidra til med både arbeid og skattepenger til staten?

Det er hårreisende å se hvor usosial en regjering kan bli. De skal styre landet mot det bedre og ikke tro at det holdes et verdensmesterskap i å skape klasseskille. Samtidig sliter studenter i dag at man må jobbe vedsiden av studier, fordi stipend ikke er høyt nok. Alt i alt går ikke dette opp, det å ha en ekstra jobb er heller ikke nok. Skal en student jobbe 100 prosent og studere 100 prosent for å få utdannet seg ferdig og bli hva de vil? En students hverdag blir ikke bedre etter det «skoleløftet» som Høyre gidde i valget.

Samtidig er det et høyt frafall i skolene våre i dag, det å sette opp prisene på privatisteksamene vil ikke hjelpe de med frafall å komme tilbake til skolen for å fullføre sitt studie/utdanning. Man kan stille seg spørsmålet, hva gir best økonomi? At man dropper ut av skolen eller at man tar en grad på universitetet? Jeg håper regjeringen har stilt seg spørsmålet.

Jeg synes synd på de som har vært sykmeldt i store deler av videregående skole, der det har gått utover deres karakterer. Her har vi en kunnskapsminister som da gir de et «klask i ansiktet» ved å straffe de med mangfoldige tusen for å rette opp på vitnemålet sitt.

En av argumentene til den blåblå regjeringa for at avgiftene har blitt så høye er fordi en-tredjedel av privatister møter ikke opp til eksamen. Dette skal da tydeligvis ifølge regjeringen ta alle privatistene under en kam. Her må man se på andre løsninger, som for eksempel å legge inn gebyr til de som ikke møter opp en å straffe alle. Studenter har ikke så mye å rutte med fra før, så hvordan skal en student betale så høye og stive priser for å bedre karakterene sine?

En ting er sikkert og klart, og det er at vi har fått en regjering som tar fra studenter som ønsker å ta en utdanning drømmene sine.

Endre Fagervold

Ungdomssekretær Skolenes Landsforbund

Artikkeltags