Olje og kull er de viktigste kildene. Norge har ikke slike kraftverk, og er derfor avhengig av at denne produksjonen skjer i utlandet. Resultatet blir mindre utslipp i Norge, og tilsvarende mer utslipp i utlandet.

Hvis regjeringen ikke vil at dette skal fortsette, bør den revurdere ordningene som stimulerer kjøp av elbiler. Avgiftsfritak, gratis passering av bomstasjoner, gratis parkering, og anledning til å benytte kollektivfeltene er sånne ordninger.

Det er selvsagt hyggelig med ordninger som reduserer luftforurensningen i Norge, men når vi samtidig øker den samme forurensingen andre steder i verden, blir hyggen redusert. Søppel forsvinner ikke om vi tømmer den over gjerdet til naboen.

Harald Westby