E.coli-smitte

Artikkelen er over 8 år gammel

Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) er bekymret over situasjonen rundt E.coli-smitten. Slik vi ser det svikter våre myndigheter nå.

DEL

Forbundet ber nå om rask handling i form av full grensekontroll av all mat.

Vi har som en bevisst forbrukerorganisasjon gang på gang bedt om at man benytter føre var-prinsippet. Ved å ha kontroll av den maten vi tar inn, kunne mye vært unngått.

Norges Kvinne- og familieforbund har registrert situasjonen rundt E.coli-smitte både her i landet, i Tyskland samt i vårt naboland Sverige. Slik dette ser ut til å utvikle seg er vi meget bekymret. Heldigvis er det ikke store utbrudd i vårt land ennå, men vi frykter det bare er et spørsmål om tid før situasjonen endrer seg.

I dag på morgenen ble den enkelte fortalt man nå må ta ansvar og sørge for god hygiene. Videre sa myndighetene at man har sporet opp det som har kommet inn av agurker fra aktuell utenlandsk produsent.

I løpet av dagen viser det seg at man kanskje ikke har kontroll på dette likevel. Videre hersker det usikkerhet rundt spørsmål om det er agurk som er smittekilden, kanskje er det salat eller tomat. Nok er nok med ulike teorier. Her må kraftigere tiltak settes i verk.

Vi er klar over at myndighetene kan spore hvor ulike matvarer er distribuert, men vi ser også at det nå allerede viser seg at dette tar tid og man har ikke full kontroll.

Vi mener det er på høy tid å ta i bruk ett føre var prisnipp selv om dette nesten er i seneste laget. Vi mener det nå bør innføres grensekontroll av all mat som importeres til vårt land. Det er usikkerhet i Tyskland hvorvidt smitten kommer fra agurker, det antydes andre grønnsaker. Kanskje kan smitten skyldes helt andre matvarer. Full kontroll mener vi derfor må til.

- Alvorlig sykdom koster også sykdom påført som følge av matsmitte. Uansett utallige oppfordring om at den enkelte må praktisere god hygiene, mener vi myndigheten har ett større ansvar enn som så.

- Kontroll koster, men sett opp mot hva et større tilfelle med mange alvorlig syke som følge av matsmitte vil koste, mener vi dette må kunne forsvares.

Det er myndighetenes ansvar at den maten som frembys til oss som forbrukere ikke medfører helserisiko.

Wenche Rolstad,

leder Oppland krets av Norges Kvinne- og familieforbund

Artikkeltags