Her beskriver han finanskrisen på en relativt sett grei måte. Han skryter også av reguleringen av det norske finansmarkedet og kaller det bredere og mer «motstandsdyktig». Det har han for så vidt også rett i, så lenge sentralbanken vår er uavhengig fra politisk styring.

Bjørklund mener finanskrisen i Norge er begrenset til børsfall og renteøkning. Der tar han feil. Renteøkninger har vi sett svært mange av siden de rødgrønne overtok, og årsaken til disse var økning i inflasjonen. I september var inflasjonen på 5,3 prosent i Norge. Det er så høyt at Norge ville klart å utvikle en helt egen krise i realøkonomien hadde det ikke vært for finanskrisen. Børsfallet som vi har sett denne høsten får realøkonomiske konsekvenser ved at det er svært mye mindre risikovillig kapital i markedet.

Bjørklund ønsker sterkere kontroll av finansmarkedet på global basis. Det kan nok tolkes i mange retninger, men også dit hen at han ønsker like konkurransevilkår over landegrensene, der kontrollen går ut på å sørge for at markedene er åpne og følger de spillereglene som gjelder. Dette støtter Frp.

Resten av Bjørklunds innlegg er et angrep på Frp. Det er litt vanskelig å ta ham seriøst på dette punktet. Blant mye rart skriver han: «Frp er imot å gripe inn for å begrense omfanget av en finanskrise». Dette til tross for at redningspakken for bankene som Stortinget vedtok for kort tid siden var Frps versjon, ikke regjeringens opprinnelige forslag.

Frps pengepolitikk er lik Aps nyorienterte liberalistiske pengepolitikk, men langt fra SVs. Frp/Ap vil ha en uavhengig sentralbank som fastsetter renta hovedsakelig basert på inflasjonsmål. SV ønsker en politisk styrt sentralbank. Problemet med det er selvsagt at politikere ikke tenker langsiktig nok og ikke har kunnskap nok til å ta seg av rentefastsettelsen. Det var slike erfaringer som fikk Ap på 80-tallet til å fjerne seg fra den pengepolitikken og ta inn over seg en liberalistisk pengepolitikk som Frp og alle andre partier på Stortinget også støtter; unntatt SV.

I dag fører SV en Ap/Frp-politikk på dette området; noe vi alle skal være glade for. Som de fleste kanskje har fått med seg ønsker SVs nestleder Lysbakken å legge ned børsen, og sentralstyremedlem Per Østvold vil styre bankrenta (usikkert om han mener politisk styring eller styrt av fagforeninger); ikke bare i Norges Bank, men også i DnB NOR.

Frps finanspolitikk har som målsetting å bidra til lav pris- og kostnadsvekst og tilrettelegge for verdiskapning gjennom gode generelle rammebetingelser. Inkludert i disse rammebetingelsene er et fritt marked der reguleringer, begrensninger og kontroll er verktøy for å sikre det frie markedet. For et fritt marked er risiko helt avgjørende. Uten risikovillig kapital vil vårt velferdssamfunn falle sammen. Det har til og med SV-finansministeren tro på, med den største aksjeporteføljen av alle på vegne av det norske folk, selv om den har krympet i disse tider. Hva mener Bjørklund om dette?

Det er risikoen i markedet som avgjør overskudd (fortjeneste på innsats), avkastning (fortjeneste på pengeplassering) og renter (prisen på penger). SV ønsker å styre dette politisk. Resultatet av en politisk styring her er fravær av folk som vil og tør satse sine sparepenger. Uten dette skapes ikke arbeidsplasser. Uten arbeidsplasser ingen skatteinntekter.

Sagt med andre ord: SVs finanspolitikk vil kunne bety kollaps av både offentlig og privat sektor.

Jøran Ødegaard, Oppland Frp