Behold det distriktspsykiatriske tilbudet i Valdres!

Artikkelen er over 5 år gammel

I forkant av styremøte i Sykehuset Innlandet er Oppland Senterparti bekymret for framtida til DPS i Aurdal.

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett

Det legges opp til en reduksjon av tilbudet slik at en bare sitter igjen med 10 sengeplasser.

Dette skjer rett før Samhandlingsreformen skal tre i kraft, og hvor mye av føringen er at en skal:

-Sikre god dekning av lokalbaserte spesialisthelsetjenester i alle sykehusområder.

-Desentralisere det som kan desentraliseres, og sentralisere det som bør sentraliseres.

-Redusere ventetid på behandling.

-Sikre at fristbrudd ikke forekommer.

I de overordna føringene fra Helse Sør Øst står det: «Psykisk helsevern skal styrkes i tråd med opptrappingsplanens mål og intensjoner». ?.», og Distriktspsykiatriske sentra (DPS) skal utvikles til robuste faglige enheter».

Vi har problemer med å se at en slik disposisjon er i tråd med dette og med intensjonene i Samhandlingsreformen. Fra tidligere har vi erfaringer med at når antall sengeplasser blir for lite og det skapes usikkerhet om en institusjons framtid ødelegges fagmiljøet ganske raskt.

For Valdresregionen er det viktig å ta vare på et slikt fagmiljø, og heller styrke enn redusere tilbudet til denne pasientgruppa.

Oppland Senterparti ber Sykehuset Innlandet om å opprettholde en sterk og levedyktig enhet i Aurdal, hvor de 18 sengeplassene som er igjen bør være et minimumsantall plasser.

For fylkesstyret i Oppland Senterparti,

Ragnar Imset

Artikkeltags