«Baubiologie»

Av
Artikkelen er over 9 år gammel

«Baubiologie» er et tysk begrep, og har fokus på menneske og natur, i et holistisk perspektiv.

DEL

Naturen er referansekilde, det naturlige det ideelle. Levestandard uten et kretsløpsperspektiv, uten et bærekraftig fundament, er en falsk levestandard. Sann levestandard og sann livskvalitet går hånd i hånd. Det er ikke noe skille, slik enkelte hevder.

«Baubiologie» ser sammenhenger og helhet. Hvordan vi utformer våre leveområder kan skape ensomhet, eller fellesskap. Et hus kan reflektere beboernes personlighet, eller gi rotløshet. Bygningsmaterialer kan bevare helse, eller fremme sykdom. Naturlige farger og lys kan forebygge depresjoner. Kort sagt, vi formes av våre omgivelser.

«Baubiologie» tilbyr assistanse ved etablering av økolandsbyer. Økolandsbyen representerer kanskje den mest interessante og komplette modellen for bærekraftig utvikling. Som en overordnet idé ligger det økologiske; ikke som en tvangstrøye, men som en stimulerende ramme.

«Baubiologie» verner om soverommet, ikke minst barnerommet. Det er under søvnen kroppen skal restitueres til å takle miljøpåkjenninger og krav. En veileder for å oppnå et godt søvnmiljø, finnes i «Building Biology Evaluation Guidelines for Sleeping Areas».

«Baubiologie» har spisskompetanse på materialøkologi. Materialer vurderes ut fra 16 kriterier: Naturlig opphav. Bevis for egnethet. Økologisk påvirkning. Energikonsum. Radioaktivitet. Elektriske og antistatiske egenskaper. Termiske egenskaper. Akustiske egenskaper. Mikrobølge-gjennomtrengelighet. Diffusjonsegenskaper. Hygroskopiske egenskaper. Fuktinnhold og tørketid. Absorpsjon og fornyelse. Giftig dunst og gasser. Lukt. Overflatekvaliteter.

«Baubiologie» foretrekker enkle og robuste løsninger. Beboerne skal forstå og beherske sitt hjem. Å oppnå like gode eller bedre resultater uten overdreven bruk av teknologi, krever gode vurderinger og kunnskap. Derfor satser baubiologie.de og buildingbiology.net på forskning og undervisning. De tilbyr en rekke kurs. Lag en studiesirkel sammen med venner og familie, kunnskap er nøkkelen, «Baubiologie» er for alle.

«Institut für Baubiologie + Oekologie Neubeuern (IBN)» ble etablert i 1983, men har sin historie tilbake til 1969. Prof. Dr. i treteknikk, Anton Schneider, bygningsbiologiens far, har hele tiden vært initiativtaker og den selvskrevne leder. I dag har de virksomhet i flere land, og er et forbilde for mange. Jeg har etter beste evne forsøkt å oversette de bygningsbiologiske prinsippene, av Anton Schneider, til norsk. Måtte de en dag implementeres i byggebransjen, og bli din guide til et godt hjem.

De 25 bygningsbiologiske prinsipper:

1. Byggeplass uten naturlige eller menneskeskapte forstyrrelser

2. Boliger plassert borte fra forurensende kilder og støy.

3. Bomiljø med lav byggtetthet og tilstrekkelige grøntarealer

4. Personliggjorte, naturlige, menneske- og familieorienterte boliger og boligområder

5. Bygge uten å forårsake sosiale belastninger

6. Naturlige og rene byggematerialer

7. Naturlig regulering av innendørs luftfuktighet gjennom fuktbuffrende materialer

8. Lavt totalt fuktinnhold i nybygg, som tørker ut raskt

9. Avbalansert forhold mellom termisk isolasjon og varmeakkumulering

10. Optimale luft- og overflatetetemperaturer

11. God innendørs luftkvalitet gjennom naturlig ventilasjon

12. Varmesystem basert på strålevarme

13. Naturlige forhold av lys, belysning og farger

14. Endre den naturlige balansen i bakgrunnsstrålingen så lite som mulig

15. Uten eksponering av menneskeskapt elektromagnetisk og radiofrekvent stråling

16. Byggematerialer med lave radioaktive nivåer.

17. Menneskeorientert beskyttelse mot støy og vibrasjoner

18. Med en behagelig eller nøytral lukt, uten utgassende toksiner og giftstoffer

19. Lave nivåer av mikroorganismer, støv og allergener

20. Høy drikkevannskvalitet

21. Ikke forårsake noen form for miljøproblemer

22. Minimere energiforbruket og nyttiggjøre så mye fornybar energi som mulig

23. Fortrinnsvis lokale byggematerialer, og uten å fremme utnyttelse av knappe eller risikofylte ressurser

24. Anvende fysiologisk og ergonomisk kunnskap i interiør- og møbeldesign

25. Bruk av harmoniske mål, proporsjoner og former

Artikkeltags