Alle har en psykisk helse

Artikkelen er over 6 år gammel

Allhuset i Siggerudsgate på Gjøvik er et lavterskeltilbud for de som er rammet av en eller annen psykisk faktor, ofte bunnet i et perspektiv av diagnose av en eller annen faktor.

DEL

Generelt kan man si at en gruppe personer har tilfeldigvis eller bevisst kommet i en tilværelse som kan virke uønsket. Faktorene kan være av genmessig eller av miljømessig karakter. Å kunne evne å «bryte ned» denne form for grensesetting, kan ofte komme inn under begrepet «fordommer». Samfunnet er slik at å «sette individer på bås», kan være en enkel måte å se hverdagen på for så å kunne bli en salderingspost i kommunale som andre budsjetter. Alle er sårbare i den verden vi i dag lever i, og marginene kan være til dels «basert på en millimeter».

Allhuset er blitt et populært sted innen kommunal sektor. Så å si hvert år blir man i budsjettsammenheng foreslått saldert bort som en trussel for videre eksistens. Budsjettmessig er Allhuset tilgodesett med en kostnadsramme på om lag kr 700000 som en utgift for Kommunen, mens en etablering av eks. «kulturtrappa» vil mulig få en kostnadsramme på tilnærmet kr 4–5 mill., samt senere driftskostnader og vedlikehold. Er det dette som er våre politikere og byråkraters kvaliteter? Allhuset skaper tross alt innhold og inntekter og sparer samfunnet for kostnader, – noe som er samhandlingsreformens intensjon. Engasjement for å bevare våre tre sykehus?

I enhver organisasjon har strukturen mye å si i hverdagen. En ordnet struktur fra øverste til det daglige operative virksomhet har en overordnet betydning, dersom de sosiale og arbeidsmessige relasjoner skal fungere på beste vis. Beklageligvis, har visse forstyrrende ledd innen kommunens virke, bevisst lagt til hinder en ordnet hverdag for ansatte som for brukere. Det hjelper lite at motiverende og strukturorienterte ledd, forstyrres med utiddig innblanding. I den sammenheng nevnes problemstillinger tilknyttet innkjøp av glassovn som bruk av koia på Svenskemyra. De problemstillinger som oppsto tilknyttet disse, vitner mest om «styringskåthet» fra Kultur og Fritid, og som derav rammer ønsket atferd for brukerne av Allhuset. En anbefaling er; først avtale, deretter igangsetting.

Allhuset har sterke personligheter som drivere og som ønsker det beste for brukerne. Men hva hjelper dette når overordnede og andre blander seg inn i driften? Samfunnet er i stadig forandring og tilbud til bevaring av kunnskap tilknyttet eks. psykisk helse er betimelig og relevant. Allhuset fokuserer lite på stigmatisering og fordommer, – alle er velkomne om de har en psykisk lidelse eller ikke. Her kan man dyrke sine interesser og hobbyer av ymse slag. Tilbudet er det man kaller «tilrettelagte tilbud», bare det å kjøpe seg et billig måltid som en enkel liten kaffekopp, være dagens høydepunkt. Å være så populær at driften blir tidvis truet, sier sitt om manglende vilje til å bedre tilbudet. Allhuset burde kanskje derav bli anerkjent for sin selvstendige vilje for derav å kunne forvalte brukernes ressurser til beste for de «skapende individualister» i tråd med de operatives ønsker.

Et ordtak sier, at «den som har fått sitt embete å behandle folk, får behandle dem som folk, hvis ikke får man finne seg noe annet å gjøre». Vi lyser fred over Allhusets framtid med ønske om God Jul og Ett Godt Nytt År.

Juul E Haganes.

Artikkeltags