6 punkter om oss, Israel og Palestina

Artikkelen er over 7 år gammel

1. FNs leder på Gaza, John Ging, kom i slutten av april i år med en sterk appell til det internasjonale samfunnet om å bryte Israels blokade av Gaza.

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett

Blokaden har pågått i tre år. Ifølge Redd Barna har 60 prosent av husholdningene for lite mat. 75 prosent av de mer enn 1,5 millioner palestinere som bor i Gaza er avhengig av nødhjelpssendinger for å overleve. Barn vokser opp uten utdanning, fordi ødelagte skolebygninger ikke blir reparert fordi Gaza mangler byggematerialer.

2. Solidaritets- og menneskerettsorganisasjoner organiserte så en flåte av hjelpeforsyninger for å bryte den israelske blokaden. Imot folkeretten bordet Israel flåten i internasjonalt farvann, drepte ni av deltakerne og beslagla alt om bord på båtene, for eksempel hjelpen fra Hamar kommune som var papir til skolebøker.

3. Israels angrep vekket avsky over hele verden. I kjølvannet av fordømmelsen vokste kravet om boikott av Israel opp igjen. Flere så at vi som kan påvirke Israel nå må legge handling bak våre ord. Derfor fremmet Rødt og SV et felles forslag overfor kommunestyret i Gjøvik om boikott av Israel inntil blokaden oppheves.

4. Ordfører Bjørn Iddberg argumenterte dessverre sterkt mot at kommunestyret skulle behandle et slikt forslag. Han mente at man ikke kunne gjøre kommunestyret om til en arena for utenrikspolitikk. Jeg oppfatter dette som et taktisk argument, ikke prinsipielt. Ordføreren hadde nemlig en travel høst i fjor der han var både i Danmark, Polen og Kina. «Lokalpolitikken har utviklet seg og det er interessant å være med og ta del i internasjonale spørsmål», sa ordføreren til Oppland Arbeiderblad 26. oktober 2009. Synd for palestinerne at ordføreren i dette spørsmålet ikke følger Hamar i like stor grad som han gjør i andre spørsmål.

5. De vanlige Israel-vennene er som forventet provosert av at Rødt og SV fremmer dette forslaget. I sin støtte for Israel må de ty til absurditeter. Én er å permittere FN som relevant til å ha noe som helst å si om Israel, slik som Gunnar Evang gjør. En annen er å hylle Israel for å være det eneste demokratiet i regionen som Jøran Ødegaard gjør, og samtidig se helt bort fra at Israel er en apartheidstat og okkupantmakt med folkerettsstridige bosettinger på Vestbredden. Han neglisjerer totalt at når palestinerne gjennomførte frie valg så vant faktisk Hamas. Elisabeth Ødegård praktiserer mor Nille-logikk når hun hevder at Rødt støtter Hamas, det finnes ikke grunnlag for en slik påstand, Rødt støtter det palestinske folket og forholder seg til de politiske myndigheter valgt av folket. Politisk står Hamas fjernt fra Rødt, like fjernt som sionismen. Ettersom Israel var fødselshjelper til etableringen av Hamas, bør Elisabeth S. Ødegaard være mer bekymret over det spillet den sionistiske staten Israel holder på med for å opprettholde seg selv det virker på meg som at Israel er jødenes egentlige fiende.

6. Situasjonen i Palestina og i særdeleshet på Gaza bør bekymre så vel kristne som humanetikere. Vi bør se forbi religionene, men når mange er så opptatt av at det islamske Hamas står så sterkt blant palestinerne, så er det viktig å ta innover seg hva palestinske kristne sier. 11. desember 2009 ble det som er blitt kalt det palestinske Kairos-dokumentet offentliggjort i Betlehem i et seminar med lokale og internasjonale deltakere. En gruppe teologer, ledere og engasjerte menighetsmedlemmer fra de fleste kirkene i området hadde arbeidet sammen over tid og skrevet et dokument under overskriften «A Moment of Truth». Dokumentet er et rop til verdenssamfunnet om hvordan de opplever livet under okkupasjonen, og det er et vitnesbyrd om deres tro, håp og vilje til å skape rettferdighet og fredelig sameksistens med alle mennesker som bor i området. Som kristne palestinere erklærer de at den militære okkupasjonen av landet er en synd mot både Gud og mennesker, og de gir sterkt uttrykk for at enhver teologi som legitimerer denne okkupasjonen er fjernt fra kristen lære. De framhever alle palestineres rett og plikt til å ta del i ikkevoldelig motstand mot den urettferdigheten som har rammet dem. De som står bak Kairos-dokumentet mener at sann kristen teologi handler om kjærlighet og solidaritet med alle undertrykte, og et kall til rettferdighet og likeverd mellom folk. Konkret er dette uttrykt med oppfordringen om å slutte seg til de folkelige initiativene for økonomiske sanksjoner og boikott av staten Israel.

Finn Olav Rolijordet, kommunestyre­representant for Rødt

Artikkeltags