Rektor: – Dette berører mange av våre

Rektor Nils-Fredrik Pedersen på Lena-Valle videregående skole bekrefter at de har opprettet ekstra tilbud til de elevene som i dag trenger det.