Boka om «Valle 100 år» er skrevet av tidligere rektor Olaf Nøkleby. Boka lanseres under den stort anlagte jubileumsmarkeringen ved skolen førstkommende lørdag.

Gråtass kommer

– Det blir mye spennende å oppleve for publikum denne dagen. På programmet står blant annet eksteriørbedømming av ku, demonstrasjon av hogstmaskin fra Mjøsen skog, Gråtass-besøk, lompebaking, leker for barna på låven og boklanseringen, forteller Morten Kleven, avdelingsleder ved Lena-Valle videregående skole.

Fotoutstilling

Markeringen vil naturlig nok også inneholde tilbakeblikk på historien gjennom en fotoutstilling med bilder fra 1917 og fram til i dag. Alle skolens naturbrukselever involveres i presentasjon av hva tilbudet ved skolen består i i dag.

– Også skolens samarbeidspartnere deltar. Arrangementet henvender seg til alle som er interessert grønne næringer, til familier, barn, ungdom og voksne som vil lære mer om naturbruk, sier Morten Kleven.