Lena-Valle videregående skole er vertskap for et tredagers samarbeidsmøte mellom europeiske landbruksskoler 26.–28 september, får OA opplyst. Skolen er en av seks europeiske partnerskoler som arbeider med å utvikle felles styringsdokumenter for opplæring i landbruksfag.

«Arbeidet er organisert i prosjektet AgriECVET med nederlandsk prosjektledelse. I tillegg til Nederland er det skoler i Østerrike, Belgia, Danmark og Norge som deltar i dette pionerarbeidet». meldes det i pressemeldingen.

Avdelingsleder Morten Kleven ved Lena-Valle videregående skole kaller arbeidet med å koordinere opplæringen på tvers av landegrenser for banebrytende.

Sentralt i prosjekttilbudene er et treukers landbrukskurs på de ulike landbruksskolene i Europa, der elevene skal oppfylle mål i egen lærerplan mens de deltar på et landbrukskurs i et annet land.

Temaene for kursene er blant annet økologisk landbruk, bærekraftig melkeproduksjon, introduksjon til biobasert økonomi, stell av hovene til mjølkeku og integrert bruk av plantevernmidler

Elevenes deltakelse på internasjonale landbrukskurs er basert på to nettverk som skolen er med i.