Rektor Torfinn Overn forteller villig om hvor fornøyd skolen er med å ha fått status som grønn pilotskole, og alt det innebærer.

– Vi har et spesielt fokus på å ha et grønt fotavtrykk, og uttrykker dette ved målrettet arbeid på alle områder, sier han.

Han forteller at den grønne tråden går gjennom alle skolens prosjekter og aktiviteter, fra de store enkelthendelsene til det hverdagslige arbeidet i skolehverdagen.

– Også når vi nå rehabiliterer og bygger nytt, er det grønne fotavtrykket i fokus, sier Overn.

Grønn uke

Det første store prosjektet i den grønne pilotskolen er nylig avsluttet, der alle elevene gjennom en uke hadde arbeid som var rettet inn mot miljø og klima.

Den mest spenningsfylte uka hadde formodentlig vg2 på skogbruklinja, som fikk være med på elgjakt, og var med på slakt, utvomming og kontroll av elg som ble skutt av lærer og instruktør Øyvind Nereng.

På idrettslinja valgte de i vg1 å fokusere på ernæring og helse gjennom å lage sunn turmat med kortreiste ingredienser.

Gode vaner

Grønnsakene fra Mat på Toten ble kuttet, blandet og lagt i aluminiumspakker, før elevene tok dem med ut på tur og grillet dem.

Som seg hør og bør under en grønn uke på en grønn skole, ble all emballasje og matrester kildesortert, noe rektor Torfinn Overn forklarer er en godt innarbeidet vane på Lena-Valle.

Av andre fine prosjekter trekker skolen frem elevene fra basisgruppa, som i løpet av en dag plukket over åtte kilo med søppel langs Hekshusstranda.