Lena-restaurant klaget på tildeling av to prikker - holdt på å få to til

Et skjenkested på Lena er straffet av Østre Toten kommune med to prikker for manglende innlevering av omsetningsoppgave for 2018.