Leksetilbudet til Sahra og andre kan ryke hvis ikke flere blir med som frivillige

Sahara Abukar Mohamed møter hver onsdag på Gjøvik Frivilligsentral. Her får hun hjelp til vriene matte-oppgaver.