Leirskole i kommunal regi: Nå slipper foreldrene å selge doruller og kaker

Utvalg for oppvekst går inn for at kommunen koster leirskoleopphold for elever i grunnskolen.