Leif (96): – Jeg er ganske sikker på at jeg vet hvilket båtvrak som ligger i Røykenvik

Leif Hagen vokste opp i Røykenvik, hvor han som smågutt løp på løstømmeret og senere jobbet på sementfabrikken. Da han fikk høre om båtvraket som nylig ble oppdaget på 20 meters dyp i Randsfjorden, var han ganske sikker på hvilken båt det er snakk om.