Lei at folk bæsjer på eiendommen: – Kommunen bør ta ansvaret

Einar Bernhard Østdahl synes ikke det er greit at folk legger igjen både søppel og andre etterlatenskaper på tomta hans på Vinjarmoen.