Det er bare å glemme desentralisert medisinstudium på Gjøvik. Dette konstaterte administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard i Sykehuset Innlandets styremøte torsdag. Kort og godt av den årsak at sykehuset ikke har ressurser til å samtidig følge opp to så ulike utdanningsløp som Universitetet i Oslo og NTNU har.

– Det blir et kjempeløft for oss bare å svare opp det som må til for å oppfylle avtalen med UIO, så jeg ser på det som umulig å forholde seg til to aktører samtidig, sa Andersgaard.

Da har altså det politiske miljøet helt fra kommunelag til landsmøter og fylkesting brukt tid og krefter på å få oppslutning om en sak som sykehuset selv mener ikke er gjennomførbar. Dette er en av de saker der Gjøvik har klart å nå fram og få solid politisk støtte i ryggen. NTNU-styret har vedtaket klart og har bedt departementet om finansiering. Senest for et par uker siden var fylkesordføreren og NTNUs viserektor med Gjøviks delegasjon til møte med helse- og omsorgsministeren, for å framsnakke NTNUs desentraliserte medisinstudium.

Les også

En «god», gammeldags maktkamp, der Gjøvik og NTNU nå har posisjonert seg godt

Mens én telefon til SI-ledelsen tilsynelatende ville avklart at sykehusene ikke ser noen praktisk og økonomisk mulighet til å gjennomføre dette det kjempes for.

Sykehuset Innlandet har på sin side nettopp signert en utvidet avtale med Universitetet i Oslo om å bygge opp en egen campus for et desentralisert medisinstudium i Innlandet, etter samme lest som nå skjer i Kristiansand. For øvrig en avtale der SIs eget styremedlem Ivar P. Gladhaug både har signert for Universitetet i Oslo, og deltok i behandlingen av samme sak i torsdagens styremøte. En sak styret tok til etterretning uten diskusjon, men med store forventninger til hva avtalen kan bety for sårt tiltrengt rekruttering, både lokalt og nasjonalt.

Foreløpig er det ganske uklart hva denne foreliggende avtalen vil bety i praksis, ut over at de første studentene vil komme før det er bygd noe nytt sykehus i fylket. Dette skal nå utredes nærmere.

Så er spørsmålet om det i den store sammenhengen spiller noen rolle hvilket universitet som «eier» medisinstudentene som har sin praksis i Sykehuset Innlandet? Det kommer nok helt an på hvem du spør.

Les også

Den beste løsningen for redusert legemangel

Hvis du spør byen som har vedtatt å ofre sykehuset sitt for å få et nytt hovedsykehus på Moelv, er svaret åpenbart ja. Om NTNU fikk utvide sin desentraliserte modell til også å omfatte Gjøvik, ville det bety flere kompetansearbeidsplasser til byen, utvidelse av det allerede omfattende helsevitenskapelige miljøet ved universitetet, i tillegg til å bidra positivt til rekrutteringen av leger.

Dessuten ville det gi den ikke ubetydelig signaleffekt at Gjøvik fikk noe tilbake for det gigantiske offer det er å si fra seg hundrevis av attraktive arbeidsplasser midt i byen.

Derfor vil det være en stor skuffelse at Sykehuset Innlandet per i dag ser det som uaktuelt å utforske denne muligheten nærmere.

Les også

Praksisplassene i Innlandet er nødvendige for medisinstudiet i Oslo