– Regjeringen skal lojalt følge opp de lover som er vedtatt av Stortinget. Det vi derimot kan gjøre er å endre forskriften, slik at loven ikke praktiseres urimelig, skriver helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) i et brev hun sendte til Legeforeningen onsdag.

Fra 1. januar innførte Helsedirektoratet et overtredelsesgebyr som kan gis til helsepersonell, som oftest leger, dersom de skriver ut legemidler, næringsmidler eller medisinsk forbruksmateriell på blå resept i strid med reglene. Det kan gis gebyr på opptil 212.789 kroner, som tilsvarer to ganger grunnbeløpet i folketrygden.

Blå resept innebærer at staten betaler medisinene til pasienter med kroniske sykdommer.

LES OGSÅ:

Legeforeningen oppfordret til aksjon

Innføringen av overtredelsesgebyr har ført til sterke reaksjoner fra flere legeforeninger. Tirsdag kveld oppfordret Legeforeningen sine medlemmer til å begrense forskrivningen av legemidler på blå resept til et minimum, og heller la Helfo vurdere om pasientene har rett til det, skrev VG onsdag.

Legeforeningens president Anne-Karin Rime sa til VG at målet med aksjonen var å presse helseministeren til å ta initiativ til en lovendring eller stille seg bak et forslag om lovendring i Stortinget.

Vil endre forskriften

Det var et enstemmig storting som i 2019 godkjente lovendringen som hjemler overtredelsesgebyret, etter at Riksrevisjonen i 2015 påpekte at det var behov for flere sanksjonsmuligheter mot leger som overtrer blåreseptordningen.

Den forrige endringen godkjente dagens forskrift, men Kjerkol skriver i brevet at hun nå vil endre forskriften.

– Jeg vil sette i gang en prosess for å endre forskriften og retningslinjene, slik at vi kan skape en trygghet for at ingen leger vil bli ilagt gebyr under normale omstendigheter, skriver Kjerkol i brevet til Legeforeningen.

– Jeg har merket meg at legene oppfatter overtredelsesgebyr som en svært streng personlig reaksjon. Dette vil også tas med i vurderingen, skriver Kjerkol.

Mener 212.789 kroner er for mye

Helseministeren mener også at gebyrgrensen på to ganger grunnbeløpet i folketrygden er for høy.

– Jeg mener at den øvre utmålingsrammen er for høy og vil uansett foreslå at taket for den øvre rammen settes ned, skriver Kjerkol.

Hun presiserer at en forskriftsendring vil kreve en høring.

– Dersom det i høringsprosessen dukker opp momenter av betydning for lovhjemmelen, kan også lovgiver gi uttrykk om en slik endring er formålstjenlig. Det skal vi selvfølgelig lytte til, skriver Kjerkol.