Dette diskuteres både i Overlegeforeningen og i Legeforeningen, sier Geir Arne Sunde, leder i Overlegeforeningen og sentralstyremedlem i Den norske legeforening, til Bergensavisen.

– Legeforeningen er forbannet. Det er absurd å begynne å bøtelegge en profesjonsgruppe for noe de gjør på jobb, sier Sunde.

Regelendring

Fra 1. januar innførte Helsedirektoratet et overtredelsesgebyr som kan gis til helsepersonell, som oftest leger, dersom de skriver ut legemidler, næringsmidler eller medisinsk forbruksmateriell i strid med reglene.

Det kan gis overtredelsesgebyr på opptil 212.789 kroner.

– Dersom legene i stedet skriver ut medisinene på hvit resept, må pasientene selv søke om refusjon fra staten. Dette vil bli en omfattende jobb, kan ta lang tid og vil koste mye å administrere, sier Sunde.

Også Stoffskifteforbundet er bekymret for hva den nye regelen vil bety for deres medlemmer. Generalsekretær Eddy Kjær mener helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) må avvikle ordningen.

– Når fastlegene blir presset til å få gebyrer for å skrive ut medisiner på blå resept, vil de skrive ut på hvit resept, og da må pasientene betale for medisinen selv. Det skaper sosiale forskjeller mellom de som har råd til å betale for medisinene selv og de som ikke har det, sier Kjær i en pressemelding.

Vil undersøke

Legeforeningen sendte fredag et brev til helseministeren der de krever at hun straks setter i verk tiltak for å fjerne regelendringen. Mandag svarte helseministeren i Dagsnytt 18 på NRK.

– Bakgrunnen for regelendringen var at Riksrevisjonen mente det var for lite sanksjoner for denne typen overtredelser, og at man trengte flere måter å sanksjonere på, sier Kjerkol.

Endringen ble enstemmig vedtatt i Stortinget under den forrige regjeringen. Det kan føre til visse hindre for regjeringen hvis de vil gjøre endringer, men det er Kjerkol interessert i å undersøke nærmere.

– Vi ønsker å se på dette fordomsfritt. Vi har ikke mistillit til fastlegene, og vi ønsker heller ikke å påføre dem noe som gjør det vanskeligere å gjøre gode vurderinger overfor pasientene, sier Kjerkol.