Noregs Mållag vil ha høring om «Innlandet», kan vi lese. Og de er ikke de eneste som ikke er fornøyd med at navnet blir Innlandet og det uten en høring. Språkrådets direktør Åse Wetås gikk tidligere i år ut og mente det nye fylket i stedet burde hete Opplanda. Forleden sa universitetslektor Jon Christian Fløysvik Nordrum ved Universitetet i Oslo at endringsforslagene burde gjennom en høringsrunde. Lektoren omtalte regjeringens framgangsmåte som «ikke juridisk holdbar», men kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) har forsvart hvorfor regjeringen mener det er unødvendig med noen høringsrunde. Hun viste til at det har vært en høringsprosess med fylkestingene.

Leder i Noregs Mållag, Magne Aasbrenn, krever altså en høringsrunde i forbindelse med de nye fylkesnavnene «Innlandet», «Vestland» og «Viken». Mållaget reagerer også sterkt på de foreslåtte fylkesnavnene og mener kompromisset «Vestland» er det verste eksemplet.

Vi tror det hadde vært mulig å få gjennomslag for Opplanda på vestsiden av Mjøsa, men som vi også tidligere har kommentert, det ville aldri ha blitt akseptert på østsida av Mjøsa. Men selv i Vestoppland ble det et klart flertall for Innlandet i vår uhøytidelige navnekonkurranse der våre lesere fikk velge mellom sju ulike alternativer. Fire av ti ville ha Innlandet, tre av ti ønsket aller helst Oplandene. Verken Mjøsa, Hed-Opp eller noen andre alternativer fikk stor oppslutning. Derfor mener vi at for Innlandet vil det være unødvendig med en høringsrunde.

Vi tviler på om det vil føre så svært mye med seg, annet enn at organisasjoner fikk en anledning til å drøfte problematikken. Vi synes faktisk det nå er helt andre og langt viktigere saker så vel politikere som byråkrater og organisasjoner bør bruke tid på fram mot sammenslåingen av de to fylkene Oppland og Hedmark. Vi kan raskt nevne infrastruktur som vei og bane, sykehus og helse samt bedre koordinert videregående utdanning på tvers av de to fylkene. Ifølge politimester Johan Brekke er det nye politidistriktet rimelig godt skrudd sammen, selv om de nok hadde trengt flere ansatte, spesielt til å øke den generelle beredskapen i Innlandet.