Vi som ledere og medlemmer av ledergruppa i Horisont ønsker herved å uttrykke tydelig og all mulig støtte til kommunikasjonssjefens poenger, argumentasjon og eksempler i hans kronikk publisert på oa.no 23. mai.

Vi er oppriktig glade for, og det er på sin plass, at noen endelig forteller sannheten om situasjonen vi som ansatte i selskapet har stått i snart i to år.

I tillegg til å støtte Holmlund i alle hans uttalelser i innlegget, ønsker vi å uttrykke følgende:

1. Vi er redde for hvor lenge våre medarbeidere og kolleger orker å stå i det. Folk begynner å bli slitne. Horisont gjør en samfunnskritisk jobb og har ansatte med svært høy kompetanse som det i utgangspunktet kan bli utfordrende å erstatte. Det er nå en bekymring for at det skal oppstå en kompetanseflukt fra Horisont.

2. Det har over tid vært unormalt mye støy og negativ omtale rundt selskapet. Det er en reell fare for at det kan bli store utfordringer på grunn av omdømmesvikt å rekruttere nye medarbeidere i et stadig mer krevende arbeidsmarked.

Avslutningsvis vil vi uttrykke at vi er særdeles bekymret for selskapets utvikling dersom det snart ikke blir ro rundt Horisont. Vi ønsker å gjøre jobben vår og forbedre oss. Samtidig forventer vi at våre eiere tar ansvar.

Les også

Sannheten om Horisont