Valdrisene sa klart nei

Artikkelen er over 13 år gammel
DEL

LederValdrisene sa et rungende nei til stor- kommune. I Vestre og Øystre Slidre vendte hele 83 og 86 prosent av de stemmeberettigede tommelen ned, men også i Sør-Aurdal var motstanden massiv, 76 prosent. Kun Nord-Aurdal hadde ja-flertall, 61 prosent. Det eneste lyspunkt de fire ja-ordførerne kunne registrere i går kveld var at oppslutningen om avstemningen var bedre enn fryktet. I de nei-kommunene stemte om lag to tredeler av velgerne, i Nord- Aurdal halvparten.

Resultatet kom ikke overraskende. En måling avisA Valdres og NRK presenterte forleden viste klart nei-flertall i samtlige kommuner. Likevel: få trodde stemningen til storkommunen var så massiv negativ. Resultatet er avklarende. Det er ingen grunn til å ta en ny runde om kommunestrukturen i Valdres i overskuelig framtid.

Norge har hele 434 kommuner. Kartet med store og små enheter ble tegnet tidlig på 60-tallet og er tilpasset er helt annet samfunn en dagens. Behovet for å skape sterkere lokale enheter synes åpenbar, ikke minst med tanke på de store næringsmessige utfordringer våre distrikter og regioner står overfor. Samtidig vil innbyggernes krav til kommunale tjenester øke. Det er behov for å styrke lokale fagmiljøer.

Distriktskommisjonen som nylig presenterte sin innstilling, var klar på at det er nødvendig å skape mer slagkraftige lokale enheter. Det er en erkjennelse som vinner gjenklang i stadig bredere politiske kretser. Men tydeligvis ikke blant folk flest.

Valdrisene er tilfreds med sine kommuner, og lite innstilt på forandringer. De folkevalgte i regionen vil imidlertid stå overfor svært tøffe utfordringer i årene som kommer, økonomisk og ellers. Folkets nei til storkommune tvinger fram et enda tettere interkommunalt samarbeid. Valdres vil uansett på stadig flere områder framstå som en enhet.

...få trodde stemningen til storkommunen var så massiv negativ.

Artikkeltags