Den nye utgaven av Ungdommens fylkesting (UFT) hadde sitt første konstituerende møte denne uka. Litt usikre og kanskje litt famlende tok to ungdommer – en representant og en vararepresentant fra hver av de 26 kommunene i Oppland – sete i det fylkeskommunale hovedkvarteret i Lillehammer, men kanskje ikke helt klar over hvilken oppgave de gikk til.

Det fikk de imidlertid raskt greie på, og ifølge avisreferatet var den ingen som senere angret på at de sa ja til å la seg velge til Ungdommens fylkesting. Tvert imot så de raskt at vervet både er meningsfylt og spennende. Gjennom arbeidet i UTV får ungdommene, som er i alderen fra 15 til 20 år, svært god arena til å bli skaffe seg politisk erfaring og lære de politiske og de byråkratiske spillereglene. I tillegg er det en glimrende anledning til å bli godt kjent med samfunnet rundt seg.

UFT i Oppland skal ha møter fire ganger i år – i januar, mars, mai og november mens et arbeidsutvalg på sju representanter skal samles sju ganger i løpet av 2007. Et tett møtekart, med andre ord. Men har ungdommene noen påvirkningskraft eller har UFT i praksis bare status som et litt perifert høringsorgan?

Sannheten er sannsynligvis noe midt i mellom og i alle fall til enhver tid avhengig av representantene selv og deres engasjement. Men de fleste vil mene at UFT er en positiv ordning både for samfunnet og for fylkeskommunen. For Opplands vedkommende disponerer UFT en pott på 200.000 kroner som skal deles ut til ungdomstiltak i kommunene. Ungdommens fylkesting er også et rådgivende organ for fylkeskommunen i saker som angår ungdom. Dessuten kan de selv sette saker på dagsorden, for eksempel en bedre nettside med et diskusjonsforum som kan gjøre ungdomstinget bedre kjent rundt om på skolene.

Men viktigst er kanskje at de unge får bedre muligheter til å bli aktive deltakere i samfunnsdebatten. Sannsynligvis vil mange av dem bli framtidens politikere. Da er UFT et bra sted å begynne.