Sorg og sykmelding

Artikkelen er over 7 år gammel

Det virker fortsatt å være en fornuftig avgrensning, selv om det for mange av dagens sorgrammede kan virke brutalt.

DEL

Leder Sorg gir ikke rett til sykmelding. Derfor vil mange fastleger i disse dager jukse og skrive at pasienten har en annen diagnose, hevder allmennlege Morten Laurdal.

Han mener at mange nå feilaktig vil få en psykiatrisk diagnose. Laurdal hevder at enhver primærlege vil være forsiktig med å kreve at personer i sorg må jobbe. Nav-direktør Joakim Lystad slår på sin side fast at sorg verken medisinsk eller juridisk er sykdom i seg selv, men han poengterer at sorg kan føre til sykdom som igjen gir rett til sykmelding.

Sorg kan være så mangt. Hele landet har vært lammet av dyp sorg i to uker. De nærmeste pårørende til de omkomne i regjeringskvartalet og på Utøya er naturlig nok hardest rammet. Dernest kommer foreldre til barna som ble skadd og overlevde på Utøya. Disse barna trenger støtte og oppfølging fra foreldre som kanskje ikke mestrer jobben. Samtidig er det mange som opplever sorg i det stille når for eksempel nære pårørende dør brått og uventet. Regelverket for sykmelding må ta høyde for alle disse forskjellige situasjonene.

Det er Stortinget som har vedtatt folketrygdens regler for sykepenger. At sorg ikke skal være et kriterium i seg selv ble spesielt debattert da politikerne vedtok avgrensningen i 1993. Det virker fortsatt å være en fornuftig avgrensning, selv om det for mange av dagens sorgrammede kan virke brutalt. Det er i hvert fall god grunn til å vente med å dra opp til en ny debatt om sorg som kriterium for sykmelding til vi har fått de grufulle terrorhandlingene på avstand.

Mange sorgrammede blir tvunget til å ta opp situasjonen med sin arbeidsgiver. Det er flott at Næringslivets Hovedorganisasjon har bedt sine medlemmer om å vise forståelse for dem som har ekstra behov for bruk av velferdspermisjon i denne situasjonen. Her kommer man langt ved å bruke sunn fornuft.

Artikkeltags