Gå til sidens hovedinnhold

Slå ring om psykiatrien

Artikkelen er over 10 år gammel

Det er politisk opplest og vedtatt at psykiatrien skal styrkes. Men virkeligheten er annerledes.

Valdrisene frykter et sterkt svekket psykiatritilbud fra neste år. Sykehuset Innlandet legger opp til et kutt på seks millioner kroner for Valdres-avdelingen til Distriktspolitisk senter på Gjøvik. Behandlingstilbudet til våre pasienter blir dramatisk dårligere om det skjer, fastslår sykepleier og tillitsvalgt Anne Lise Holene. Det har hun helt rett i.

Det er politisk opplest og vedtatt at psykiatrien skal styrkes. Men virkeligheten er annerledes. Rundt omkring i landet meldes det om at den såkalte opptrappingsplanen er avløst av nedbygging. For neste år skal Sykehuset Innlandet spare 26 millioner på budsjettet, og av dette skal døgnpsykiatrien i Oppland kutte ni millioner kroner. Det aller meste skal tas fra Valdres.

Valdres-avdelingen har i dag 40 stillingshjemler og 23 sengeplasser. Kuttforslaget innebærer at 13 stillinger blir borte, sammen med 12 sengeplasser. Et meget godt tverrfaglig miljø blir kraftig svekket, om dette skjer. «Jeg tror ikke de vet hva de gjør», kommenterer pasient Gunn-Marie Evensen (29) overfor OA. «Dette er det beste stedet jeg har vært på», forteller hun. «Her blir vi satt i sentrum for egen utvikling». Gunn-Marie Evensen er i likhet med andre som har fått hjelp opprørt over forslaget.

Rystet over kuttforslaget er også ordfører Helge Halvorsen i Nord-Aurdal, naturlig nok. Dette gjelder ikke bare arbeidsplasser, selv om det er viktig nok for Valdres. «Først og fremst går dette ut over et tilbud til de som trenger det, som nå står i fare for å få en dårligere hverdag. Tid, krefter og penger er brukt for å bygge opp et sterkt fagmiljø. Da går det ikke an å ødelegge dette så dramatisk.»

Nedbygging av psykiatrien i Valdres går også helt på tvers av ambisjonene i den såkalte samhandlingsreformen. Den har som mål å gi folk god og relevant behandling i egen kommune eller region. Samhandlingsreformen er ikke iverksatt, men skal virkeliggjøres fra 2012, Det vil være helt meningsløst om et godt tilbud i Valdres nå blir rasert, for om et år eller to å bli bygget opp igjen. Også Valdres trenger et robust psykiatrisk tilbud.

Lite framsynt

Statens vegvesen vil ikke utrede en mulig jernbaneutbygging langs E6 nord for Gjøvik. Det reagerer regionsleder Stein Knutsen og regionkoordinator Tore Jan Killi sterkt på.

Forlengelse av Gjøvikbanen til Moelv er ikke vedtatt, men rent politisk er dette blitt en viktig sak. Og det er svært lite framsynt å neglisjere denne muligheten i det videre planarbeid.