Samling om nytt OL?

Artikkelen er over 5 år gammel

Idretten jobber aktivt for et vinter-OL i Oslo om ti år.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Meninger Innlandet er invitert med, men ikke Gjøvik, fastslår Idrettsforbundets generalsekretær Inge Andersen, som sist tirsdag orienterte Opplands fylkespolitikere om konseptet. Øyer og Ringebu får alpint, Lillehammer aking, bob, skeleton og en mindre deltakerlandsby, mens Hamar, Lørenskog og Drammen får ishockey. «Gjøvik og andre kommuner skal glede seg over ringvirkningene», mener Andersen, fordi: et nytt OL vil føre til en kraftfull samferdselsutbygging Oslo -Lillehammer.

Vinter-OL Oslo 2022 vil trolig få en kostnadsramme på over 30 milliarder. Det vil bli en gedigen investering i anlegg og infrastruktur, og det aller meste vil skje i Oslo, En rekke byer og tettsteder skal få små biter av lekene, men så lite som mulig. Idrettens pådrivere for et nytt OL vet at Oslo må få flere regioner på laget, for å få politisk trykk bak en OL-søknad: Ved å legge øvelser til Lillehammer og Gudbrandsdalen får Oppland sitt, og Hedmark skal lokkes inn i folden med litt ishockey. Gjøvik passet ikke inn i den politiske strategien, fordi Buskerud og Akershus må stå bak en søknad. Derfor får Drammen og Lørenskog ishockey.

Det blåser en positiv OL-vind i norske idrettskretser, skal vi tro en oppsummering fra Norges Idrettsforbund. Men bildet er mer nyansert enn som så. Flere av idrettskretsene som sier ja, forutsetter at staten tar regningen. Det er selvsagt helt uakseptabelt. Idretten må også bidra. Det er nok også holdningen blant folk flest. Ulike målinger viser at det ikke er noen stemning i Norge for å søke et nytt OL til Oslo i 2022. Regjeringen forutsetter at idretten står samlet bak en søknad om det skal bli aktuelt å gi garanti. Men vi tror nok også folkemeningen vil bety svært mye. Det er politisk krevende å gå for en ny OL-søknad i en tid hvor det kuttes på andre viktige velferdsområder.

«Innlandet vil bli region nummer en», ved et OL i Oslo hevder Inge Andersen. Det stemmer ikke. Det er Oslo som får investeringene i infrastruktur og nye anlegg. Det er også her idrettens etterbruk vil blomstre. Innlandet blir ingen vinner i denne strategien, verken under et Oslo-OL eller etterpå.

Artikkeltags