Gå til sidens hovedinnhold

Økende problem

Artikkelen er over 10 år gammel

Innovasjon Norge har av en eller annen merkelig årsak valgt å vende tommelen ned for dette miljøvennlige initiativet.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Ifølge Norsk Caravan Club sier 247.000 personer at de i dag har bobil eller campingvogn i Norge. I 2009 var det 8,5 millioner gjestedøgn på norske campingplasser, og Oppland er suverent det største campingfylket i landet. Camping er blitt en ferieform som stadig øker i omfang og popularitet. Denne fritidsaktiviteten har imidlertid en ulempe. For hva gjør vi med campingvogna når den er utrangert? Mange lar dessverre campingvognene stå ute i naturen uten at noen tar ansvar for denne forsøplingen.

Problemet er nemlig at det ikke finnes noe mottak der man kan kvitte seg med den gamle vogna. De ordinære avfallsmottakene vil ikke vite av dem siden vognene består av så mange typer materialer. En privatperson fra Hunndalen ønsker riktignok å etablere en virksomhet som skal ta imot utrangerte campingvogner. Han har allerede fått henvendelser fra hele landet etter at han registrerte firmaet. Men Innovasjon Norge har av en eller annen merkelig årsak valgt å vende tommelen ned for dette miljøvennlige initiativet.

Nå har imidlertid NCC foreslått at det blir innført vrakpant også på campingvogner. Da må det samtidig opprettes mottak der folk kan levere vognene samtidig som de får et pengebeløp. Dette vil motivere eierne samtidig som vi blir kvitt et forurensningsproblem som bare vil øke i takt med velstandsutviklingen. Stortingsrepresentant Line Henriette Holten Hjemdal fra Kristelig Folkeparti har heldigvis innsett dette, og miljøpolitikeren vil ta opp saken i Stortinget. KrF har også tidligere foreslått dette, men uten å nå fram.

Denne gangen får imidlertid KrF støtte fra Arbeiderpartiet. Stortingsrepresentant Torstein Rudihagen, som i likhet med Hjemdal sitter i energi- og miljøkomiteen, synes forslaget om vrakpant er godt, men understreker at det må komme på plass mottak på samme måte som opphoggerier for biler. Med en vrakpant kan kanskje hoggeriene komme til å ta imot campingvogner.

Vrakede campingvogner vil utgjøre et stadig større problem i årene framover. Derfor regner vi med at Rudihagen vil fremme dette gode forslaget for regjeringen snarest.