Offensiv for Innlandet

Fylkespolitikerne i Innlandet vil iverksette en offensiv for regionen.

DEL

Supertilbud: 5 kr for alt innhold på nett i 5 uker

Meninger Under Oppland og Hedmarks felles fylkesting på Gjøvik denne uka, poengterte Arbeiderpartiets Kjetil Lundemoen nødvendigheten av å fokusere på de mulighetene Innlandet har. Begge fylkene har lav andel folk med høyere utdanning. «Folketilveksten er svært liten og konkurransekraften lav», konstaterte han.

Det er ingen tvil om at region Innlandet har store utfordringer i forhold til andre deler av landet. Derfor er det viktig at våre fylkespolitikere tenker offensivt, og går inn i mulighetsrommet. Imidlertid: De som frykter «innlandsoffensiven» skal bli er nytt prateprosjekt, har et poeng. Mange prosjekter og planer for regionen har endt med svært få konkrete tiltak.

Nøkkelen til en god innlandsoffensiv ligger i konkrete politiske handlinger om å nå felles mål. Det er oppløftende for regionen at de to fylkestingene med stort flertall går for et felles spesialistsykehus ved Mjøsbrua. Det kan alene gi regionen en viktig vekstimpuls. Også universitetsprosjektet vil bli en god motor for Innlandet, når det en gang i framtida blir virkeliggjort. Men flere slike store prosjekter må til for å skape den vekst og utvikling vi ønsker.

Det er bra for Innlandet at samarbeidsklimaet mellom fylkene er godt. Slik har det ikke alltid vært. Tett samarbeid og stor enighet er en forutsetning for å nå fram overfor sentrale myndigheter, uansett hvilke prioriteringer som skal gjøres, innen samferdsel, helse eller på andre samfunnsområder hvor fellesskapet skal investere. En region preget av navlebeskuende lokalpolitisk krigføring, er det ingen som orker å forholde seg til.

Oppland og Hedmark har felles utfordringer. Mens Norge ellers er preget av betydelig befolkningsvekst, sliter våre fylker fortsatt med forgubbing. Det ligger et stort vekstpotensial i å fange opp en større del av innvandringen til Norge. Det er her den sterkeste befolkningsvekst ligger i andre regioner. Utviklingen av et mer flerkulturelt samfunn virker også attraktivt for regionens egne ungdom, som er tiltrukket av urbane miljøer der ulikheter møtes. En innlandsoffensiv må synliggjøre mulighetsrommet, og konkretisere hva regionens politikere kan og vil.

Artikkeltags